Informacje duszpasterskie

6. Niedziela Zwykła - 12.02.2023r. 

 

 1. Dzisiaj o godz. 12.30. w kościele szkolnym Msza św. i dzień skupienia dla narzeczonych.

 2. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I. Komunii św. wraz z ich rodzicami będzie w kościele szkolnym – jutro o 16.30 SP nr 2, a we wtorek, również o 16.30, SP nr 1.

 3. We wtorek święto św. Cyryla i Metodego, Patronów Europy.

 4. W środę o godz. 19.30 na plebanii spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej.

 5. W piątek na godz. 18.00 zapraszamy na nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Charbela.

 6. W następną niedzielę rozpoczynamy nabożeństwo 40-godzinne. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu wg programu:
  13.30 - róże ojców i rolnicy
  15.30 - górnicy, hutnicy i orkiestra dęta Kopalni Soli Bochnia
  16.30 - grupy modlitewne: św. Pio, św. Charbela i Wolontariat Maryjny
  17.30 - Nieszpory Eucharystyczne i Msza św.

 7. Za 2,5 tygodnia rozpoczniemy renowację Misji Świętych, które będą w dniach 1-5 marca. Bardzo prosimy o modlitwę i ofiarowanie cierpienia w intencji obfitych owoców tych świętych dni dla całej parafii i wszystkich parafian.

 8. Kurs Przedmałżeński planowany jest w dniach 18 i 25 marca w godz. 15.00-20.30 w kościele szkolnym.

 9. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nas kapłanów z wizytą duszpasterską. Msza św. w Waszej intencji i w Waszych intencjach będzie sprawowana za tydzień o godz. 10.30.

 10. Zachęcamy do nabywania „Gościa Niedzielnego”.

 11. Bóg zapłać za ofiary składane w kancelarii (ofiarę zbiorową złożyła 11. Róża Matek), za wpłaty na konto i poprzez system „przelewy 24”. Dziękujemy za dzisiejszą składkę na kontynuację prac przy elewacji Bazylii. Składka za tydzień przeznaczona będzie na WSD w Tarnowie.

 12. W kancelarii parafialnej zamówiono Msze św. z racji pogrzebu za śp.: Edytę Stós, Krystynę Hebda, Krystynę Rynowską i Krystynę Chełmecką. Dobry Jezu, a nasz Panie...


Oświadczenie Proboszcza Parafii pw. Św. Mikołaja Bpa

w sprawie Chłopięcego Chóru Pueri Cantores Sancti Nicolai


Nieprawdą jest, że Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai ma być eksmitowany z Bursy. Nigdy ze strony Parafii św. Mikołaja w Bochni nie padły jakiekolwiek sugestie w tym względzie. Doceniam ogromne zasługi chóru, który przez kilkadziesiąt lat promował zarówno Bochnię, jak i całą Bocheńszczyznę.

Podnoszona ostatnio kwestia zmiany lokum dotyczy wyłącznie osoby ks. Stanisława Adamczyka, który z własnej inicjatywy złożył do ks. bp Andrzeja Jeża rezygnację z prowadzenia chóru, prosząc równocześnie o zgodę na zmianę miejsca zamieszkania. Obie prośby zostały przez ks. Biskupa rozpatrzone pozytywnie.

Proboszcz Parafii św. Mikołaja nie był i nie jest stroną w tym dialogu. Nie podejmował i nie podejmuje żadnych decyzji w tej kwestii. Nigdy i nigdzie nie wypowiadał się w sprawie opuszczenia Bursy przez chór. Nie było takich decyzji, ani nie były podawane żadne terminy. Wszelkie insynuacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, są kłamstwem!

Warto również wspomnieć, że ze strony Kurii i Parafii kilkakrotnie były podejmowane próby rozmowy z księdzem Adamczykiem dotyczące przyszłości chóru jak i dyrygenta. Niestety ks. Stanisław nie podjął dialogu.

Ubolewam, że w tej sytuacji górę wzięły niezdrowe emocje, bazujące na niesprawdzonych informacjach. Mam nadzieję, że uda się uspokoić nastroje, bo wszystkim nam przecież zależy, aby chór Pueri Cantores Sancti Nicolai działał i nadal się rozwijał.

Zarządzenie

Mając na uwadze Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym proszę przeprowadzić zbiórkę do puszek na pomoc dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji
i Syrii, we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji tarnowskiej, w niedzielę 12.02.

† Stanisław Salaterski

WIKARIUSZ GENERALNY


Z racji pogrzebu zamówiono Msze św.:

— — — — — — — — — — — — — — — —


+ Edyta Stós

 • od mamy - 04.09.2023 g.6.00
 • od mamy - 07.09.2023 g.7.00
 • od brata z żoną i dziećmi - 06.09.2023 g.6.00
 • od męża - 08.09.2023 g.7.00
 • od męża - 09.09.2023 g.6.00
 • od Małgorzaty i Piotra Wójcik - 18.09.2023 g.18.00
 • od Małgorzaty i Piotra Wójcik - 26.09.2023 g.18.00
 • od cioci Marysi z Woli - 11.09.2023 g. 7.00
 • od cioci Marysi z Woli - 13.09.2023 g.6.00
 • od Marii i Leszka Wójcik z Węgierskiej- 12.01.2023 g.6.00
 • od rodziny Hnatów - 14.01.2023 g.6.00
 • od Jadwigi Waśko - 15.01.2023 g.6.00
 • od Teresy Mordzińskiej z rodziną - 16.09.2023 g.6.00
 • od Ewy Kaczmarczyk z rodziną - 19.09.2023 g.6.00
 • od sąsiadów z ul. Kraszewskiego 12 - 21.09.2023 g.7.00

Poza parafią: 

 • od sąsiadów z ul. Kraszewskiego 12
 • od sąsiadów z ul. Kraszewskiego 12
 • od rodziny Bankiewiczów
 • od rodziny Sitków
 • od szwagra Zbigniewa z rodziną
 • od kierownictwa oraz koleżanek i kolegów z Firmy LOCK – TEL 
 • od kierownictwa oraz koleżanek i kolegów z Firmy LOCK – TEL
 • od kierownictwa oraz koleżanek i kolegów z Firmy LOCK – TEL
 • od kierownictwa oraz koleżanek i kolegów z Firmy LOCK – TEL
 • od kierownictwa oraz koleżanek i kolegów z Firmy LOCK – TEL
 • od kierownictwa oraz koleżanek i kolegów z Firmy LOCK – TEL
 • od kierownictwa oraz koleżanek i kolegów z Firmy LOCK – TEL
 • od rodziny Wilczyńskich
 • od sąsiadki Polowcowej i Klaudii
 • od rodziny Barwińskich z dziećmi
 • od rodziny Barwińskich z dziećmi
 • od Jakuba Brzyka
 • od Kamila Folmera i Magdaleny Szchulz
 • od Bogumiły i Jerzego Piech z Przyborowa
 • od Marioli
 • od Pauliny Tracz z rodziną
 • od Moniki i Dariusza Borowiec
 • od Zofii i Stefana Stós
 • od Artura Stós z rodziną
 • od koleżanki Anety z rodziną
 • od sąsiadek z pracy przy. ul. Sobieskiego 3A
 • od koleżanek Weroniki i Ewy ze Sklepu obuwniczego w Brzesku
 • od koleżanki Klaudii z Jadownik
 • od Grażyny i Bogdana Celińskich
 • od Katarzyny i Mariana Celińskich
 • od Estery i Marcina Imiołek z dzićmi
 • od Lidii i Łukasza Gargól
 • od Mateusza i Justyn Gargól
 • od rodziny Wilkosza z Borzęcina
 • od Marcina i Sylwi Fasuga
 • od Doroty i Stanisława Fasuga
 • od rodziny Palejów z kuzynkami Iwoną i Anetą
 • od Anny i Krzysztofa Korta z rodziną
 • od Kingi i Adama Fasuga
 • od teściów
 • od teściów
 • od szwagierki Anny Krokosz z rodziną 
 • od szwagierki Anny Krokosz z rodziną
 • od Izy i Łukasza z dziećmi
 • od sąsiadek z Poręby Spytkowskiej Grażyny, Stefani, Małgorzaty i Urszuli
 • od sąsiadek z Poręby Spytkowskiej Grażyny, Stefani, Małgorzaty i Urszuli
 • od cioci Lusi z Krakowa
 • od rodziny Morawa z Krakowa
 • od byłych współpracowników
 • od byłych współpracowników
 • od rodziny Bachów
 • od Teresy Michalczewskiej
 • od Teresy Michalczewskiej
 • od cioci chrzestnej Marysi z rodziną
 • od kuzynki Marzeny z mężem i dziećmi
 • od kuzynki Renaty z Józefem
 • od kuzynki Małgorzaty z Łodzi z rodziną
 • od kuzyna Tomasza z rodziną
 • od Kingi Palcek
 • od właścicielki mieszkania
 • od Teresy i Iwony Stós
 • od Teresy i Iwony Stós
 • od Agnieszki z Uszwi z rodziną
 • od cioci Janiny z Okocimia
 • od cioci Teodory z mężem
 • od rodziny Hebda z Okocimia
 • od chrześnicy Madzi
 • od Ewy i Łukasza Stanuch z rodziną
 • od Beaty Zaczek z rodziną
 • od koleżanki Ani
 • od kuzynki Wiesławy z rodziną
 • od koleżanki Anny z Woli Nieszkowskiej
 • od Magdaleny z Krakowa
 • od Janiny Maćkowskiej
 • od Beaty i Janusza z Wieliczki
 • od kuzynki Bernadetty z rodziną z Bochni
 • od kuzynki Doroty i kuzyna Sławka z Rzezawy
 • od kuzynki Marzeny z rodziną z Katowic
 • od koleżanek i kolegów z Liceum
 • od koleżanek i kolegów z Liceum
 • od rodziny Pyrów

Od uczestników nabożeństwa żałobnego (zbiorowe) -

15.02.2023 g.17.30;17.02.2023 g.15.00; 22.02.2023 g.17.30; 24.02.2023 g. 15.00; 01.03.2023 g.17.30; 03.03.2023 g.15.00; 08.03.2023 g.17.30; 10.03.2023 g. 15.00

 

+ Krystyna Hebda 

 • od sąsiadów z ul. Leonarda – 16.09.2023 g.6.00
 • od córki Reginy z mężem i dziećmi – 26.09.2023 g.7.00
 • od córek z rodzinami – 30.09.2023 g.7.00
 • od Krzysztofa Piaseckiego z rodziną – 29.09.2023 g.6.00
 • od Heleny Apryjas z rodziną – 02.10.2023 g.6.00
 • od kierownika , Pracowników, Seniorów Dziennego Domu Senior – Wigor w Bochni – 10.10.2023 g.7.00
 • od koleżanek i kolegów córki Reginy z Oddziału Położniczo – ginekologicznego – 12.10.2023 g.6.00
 • od Zofii Miękina – 12.10. 2023 g. 7.00

Poza parafią: 

 • od koleżanek i kolegów Krzysztofa z Oddziału Anestezjologii Szpitala Powiatowego w Bochni
 • od załogi Firmy Elektro – Spec
 • od Władysława Rzymek z rodziną
 • od Andrzeja Apryjas z rodziną
 • od rodziny Tkaczów
 • od Marii Paruch z rodziną
 • od rodziny Lisów z ul. Górskiej
 • od opiekunek z oddziału Położniczo – ginekologicznego
 • od koleżanek i kolegów córki Reginy z Oddziału Położniczo – ginekologicznego

Od uczestników nabożeństwa żałobnego (zbiorowe) -

15.02.2023 g.17.30;17.02.2023 g.15.00; 22.02.2023 g.17.30; 24.02.2023 g. 15.00;

 

+ Krystyna Rynowska

 • Od męża, syna i córki z rodziną - 08.09.2023 g.6.00
 • Od siostry Urszuli z rodziną - 09.09.2023 g.6.00
 • Od chrześnicy Izabeli z rodziną - 13.09.2023 g.7.00
 • Od siostrzenicy Agnieszki z rodziną - 16.09.2023 g.7.00
 • Od siostrzeńca Piotra z rodziną - 18.09.2023 g.6.00
 • Od Ireny i Tolka, przyjaciół siostry Urszuli - 20.09.2023 g.6.00
 • od sąsiadów z ul. Niecałej i Kowalskiej – 28.09.2023 g.6.00
 • od sąsiadów z ul. Niecałej i Kowalskiej – 11.10.2023 g.7.00
 • od syna Krzysztofa Porwisz z Edytą i rodziną – 14.10.2023 g.6.00
 • od Stanisława Rynowskiego z rodziną – 16.10.2023 g.7.00

Poza parafią: 

 • od sąsiadów z ul. Niecałej i Kowalskiej
 • od sąsiadów z ul. Niecałej i Kowalskiej
 • od sąsiadów z ul. Niecałej i Kowalskiej
 • od sąsiadów z ul. Niecałej i Kowalskiej
 • od sąsiadów z ul. Niecałej i Kowalskiej
 • od Małgorzaty Rynowskiej z rodziną
 • od rodziny Matrasów
 • od Aleksandra Rynowskiego z rodziną
 • od chrześniaka Pawła z rodziną
 • od cioci Władysławy z rodziną
 • od matki chrzestnej Stefani Bogusz
 • od rodziny Cholewa
 • od rodziny Kokoszków
 • od teściowej Porwisz z córką
 • od sąsiadki Janiny Maćkowskiej
 • od kuzynki Jadwigi z rodziną z Bielska Białej
 • od koleżanek z Telegrafu

Od uczestników nabożeństwa żałobnego (zbiorowe) -

15.02.2023 g.17.30;17.02.2023 g.15.00; 22.02.2023 g.17.30; 24.02.2023 g. 15.00; 01.03.2023 g.17.30; 03.03.2023 g.15.00;

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Krystyna Chełmecka

 

od męża - 09.09.2023 g.6.00

od męża – 26.09.2023 g.7.00

od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników
SP nr 1 w Bochni - 20.09.2023 g.7.00

od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników
SP nr 1 w Bochni – 27.09.2023 g.7.00

od córki z mężem i z dziećmi – 27.09.2023 g.6.00

od córki Dominiki z rodziną – 03.10.2023 g.7.00

od teściów córki Dominiki - 04.10. 2023 g.6.00

od mieszkańców ul. Bernardyńskiej – 05.10.2023 g.7.00

od siostry Alfredy z mężem – 10.10.2023 g.6.00

od mamy – 12.10.2023 g.7.00

od siostry z mężem – 16.10.2023 g.6.00

od brata Andrzeja z rodziną – 17.10.2023 g.7.00

od brata Adama z rodziną – 21.10.2023 g.7.00

 

Poza parafią:

od Marii i Jana Śliwa z Łapanowa

od chrześniaka Mateusza Śliwa z rodziną

od Bożeny i Sławomira Śliwa z rodziną

od Agnieszki i Michała Świątko z rodziną

od Jolanty i Jerzego Krawieckich

od Iwony i Piotra Ropek

od koleżanek córki Dominiki ze sklepu nr 2 Delikatesy

od Kukli i rodziny

od sąsiada Mrózka

od rodziny Raczyńskich

od rodziny Polaków z Kłaja

od Krystyny Nowak z rodziną

od Lucyny Sułek z rodziną

od Marka Paleja

od Elżbiety, Anity i Piotra Biernat

od rodziny Chełmeckich z ul. Campi

od Mari i Marka Apryjas

od Zarządu i Pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bochni

od Teresy i Stanisława Łach

od mieszańców ul. Bernardyńskiej

od Grażyny Orlińskiej z rodziną

od Jolanty Kubas

od rodziny Koniecznych, Janiszewskich z Olesna

od Poli Sokołowskiej

od Ryśki

od Marii i Jana Całka

od siostrzenicy Karoliny z Ropy z rodziną

od rodziny Gądków z Łapczycy

od rodziny Góreckich z Łapczycy

od sąsiadów z Łapczycy Chlebek Maria

od sąsiadki Marty

od rodziny Pawulskich

od Kacpra z rodziną

od Kacpra z rodziną

od Marleny z rodziną

od Małgorzaty Lech z rodziną z ul. Górników

od ciotki Krystyny Strzałka

od Ewy i Ryszarda Strzałki

od Teresy, Tadeusza, Pawła Rajca

od rodziny Kokoszków z Łapczycy

od kuzynki Maryli Kokoszka z rodziną

do kuzynki Krystyny z mężem

od Natalii i Mateusza Korta

od Marii Maciantowicz

od Zofii, Moniki i Stefana Kolawińskich

od koleżanki Ewy Bujak z Łapanowa

od Heleny i Jana Kosiba

od Anny i Andrzeja Kowalczyk

od kuzyna Tadeusza Kumor z rodziną

od rodzin Ćwiąkałów i Wojciechowskich

od rodzin Ćwiąkałów i Wojciechowskich

od Elżbiety i Lucjana Stach

od Urszuli i Roberta Biernatów

od Zarządu i Pracowników Biurowych Brygady Remontowej, Piekarni i Emerytów „Społem” PSS Bochnia

od Zarządu i Pracowników Biurowych Brygady Remontowej, Piekarni i Emerytów „Społem” PSS Bochnia

od Zarządu i Pracowników Biurowych Brygady Remontowej, Piekarni i Emerytów „Społem” PSS Bochnia

od Zarządu i Pracowników Biurowych Brygady Remontowej, Piekarni i Emerytów „Społem” PSS Bochnia

od Zarządu i Pracowników Biurowych Brygady Remontowej, Piekarni i Emerytów „Społem” PSS Bochnia

od Zarządu i Pracowników Biurowych Brygady Remontowej, Piekarni i Emerytów „Społem” PSS Bochnia

od rodziny Hamudów

od Huberta i Mateusza

od chrześniaka Marcina z rodziną

od Dagmary i Mikołaja Korta

od Marii Stala z rodziną

od Doroty i Donata Wojas

od Barbary i Bogdana Waśniowskich

od Moniki i Marka Czesaków

od Marka Pyrzowski

od rodziny Botkowskich


Od uczestników nabożeństwa żałobnego (zbiorowe) -

15.02.2023 g.17.30;17.02.2023 g.15.00; 22.02.2023 g.17.30; 24.02.2023 g. 15.00; 01.03.2023 g.17.30; 03.03.2023 g.15.00; 08.03.2023 g.17.30; 10.03.2023 g.15.00;

15.03.2023 g.17.30; 17.03.2023 g.15.00; 22.03.2023 g.17.30; 24.03.2023 g.15.00;

29.03.2023 g.17.30; 31.03.2023 g.15.00; 05.04.2023 g.17.30; 12.04.2023 g 17.00; 14.04.2023 g.15.00; 19.04.2023 g.7.30; 21.04.2023 g.15.00; 26.04.2023 g.17.30;