Duchową Adopcją nazwano akcję ludzi dobrej woli, przejętych fatimskim orędziem Matki Bożej, którzy swoją dziewięciomiesięczną modlitwą ratują nieznane sobie dziecko zagrożone aborcją.

W wielu wypadkach zbrodnicze zamiary rodziców poczętego dziecka nie są znane innym ludziom, nie jest więc możliwa jakakolwiek inna interwencja poza modlitwą. Tylko Pan Bóg wie o nie­bez­pie­czeń­stwie i tylko On może nakłonić rodziców dziecka do zmiany decyzji.

Duchowa Adopcja polega na modlitwie za dziecko i za jego rodziców i nie ma nic wspólnego z czyn­no­ścia­mi prawnymi. Człowiek podejmujący zobowiązanie modlitewne na 9 miesięcy nie zna dziecka, które w sposób duchowy bierze w opiekę, i prawdopodobnie dopiero w niebie się z nim kiedyś spotka. Wystarczy, że o wszystkim wie Bóg i że do Jego dyspozycji oddajemy naszą modlitwę.

Zobowiązania nie są trudne. Polegają na codziennym odmówieniu jednej tajemnicy Różańca św. oraz specjalnej modlitwy, której tekst będzie do pobrania w zakrystii. Wypada dodać jeszcze jakieś osobiste dobre czyny, na przykład: częstą Spowiedź i Komunię św., adorację Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma św., post nadobowiązkowy, walkę z nałogami, pomoc potrzebującym albo dodatkowe modlitwy.

Wielu jest takich ludzi, którzy chcieliby uczynić coś dobrego i mają serce otwarte na potrzeby innych. Duchowa Adopcja daje im wspaniałą możliwość. Osoby chore mają tu też wielkie pole działania. W każdym roku, od 1997 r., w naszej parafii spora grupa ludzi przyjmuje zobowiązania Duchowej Adopcji.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (zwykle 25 marca) mamy co roku okazję dołączyć do grupy ludzi zatroskanych o życie maleńkich dzieci, tych autentycznie najmniejszych i najbardziej bez­bron­nych.

Dwa lub trzy dni wcześniej rozpoczyna się duchowe przygotowanie do Duchowej Adopcji, odbywa się ono na Mszach św. wieczornych (godz. 18.00). W każdym roku szczegóły są podawane w Informacjach duszpasterskich.

Zapraszamy!

ks. Krzysztof Pikul

Strona internetowa Duchowej Adopcji

Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze

„Głos dla Życia” – fundacja i czasopismo

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Aplikacja mobilna dla osób pełnoletnich