Wolontariat Maryjny – szansą dla wspólnoty parafialnej i każdego z nas

Wolontariat Maryjny w Bochni powstał przy parafii św. Mikołaja bpa i Sanktuarium Maryjnym Królowej Różańca Świętego w 2010 roku jako dziękczynienie za 75-lecie koronacji Cudownego Obrazu Pani Bocheńskiej, które przeżywaliśmy w październiku 2009 roku. Uroczyste włączenie się w jego zadania rozpoczyna się w święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej, tj. 2 lutego każdego roku.

Celem Wolontariatu Maryjnego jest wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy nasze i naszych bliskich, a także prośba, byśmy umieli przezwyciężać zło, które nam zagraża ze strony szatana i współczesnego świata. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, jak wiele zagrożeń czyha na nasze życie duchowe. Wciąż postępująca laicyzacja, ateizm, nihilizm, konsumpcjonizm, zobojętnienie na wartości nadprzyrodzone, a także wpływ środowisk wrogich nauce Chrystusa i Kościoła sprawia, że sami stajemy się obojętni, zagubieni, a niejednokrotnie i wrogo nastawieni do tych wartości, z których wyrosła cywilizacja Europy.

W tej sytuacji rodzi się pytanie: Czy coś w tej sprawie możemy zrobić? Odpowiedź daje nam Jezus Chrystus, który mówi, że złego ducha możemy przezwyciężyć modlitwą i postem.

Bóg dał nam Maryję za Matkę, dał Ją jako Tę, która potrafi zdeptać głowę węża. Do Niej nie ma dostępu szatan, dlatego przy Jej Sanktuarium w Bochni istnieje Wolontariat Maryjny, który chce przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Różańca Świętego, wypowiedzieć walkę złu i wszelkim wpływom szatana. Co roku około 160 osób włącza się do tej walki ze złem poprzez zobowiązania przynależności do Wolontariatu Maryjnego.

Włączenie się do Wolontariatu Maryjnego wymaga od nas pewnego trudu i wyrzeczenia. Nie jest to aż tak trudne, by było przeszkodą w naszym swobodnym funkcjonowaniu w domu czy w pracy. Pamiętajmy jednak, że każde dobro wymaga wysiłku i poświęcenia.

Zobowiązanie to podejmujemy na jeden rok. Po upływie tego czasu możemy swoje zobowiązanie ponowić, składając nową deklarację. Natomiast nieponowienie jest równoznaczne z usta­niem zobowiązania. Złożenie deklaracji nie jest ślubem, czyli nie zobowiązuje nas w sumieniu, a więc zaniedbanie, nawet w pełni świadome, nie będzie grzechem.

* * *

Jakie są to zobowiązania? Oto one:

1. W dowolnym dniu tygodnia, poza piątkiem, wstrzymać się od pokarmów mięsnych. W sytuacji wyjątkowej, np. gdy wypada uroczystość rodzinna, można przełożyć ten post na inny dzień.

2. Odmówić w tym dniu jeden dziesiątek Różańca św.

3. Starać się w tym dniu o przynajmniej jeden dobry czyn, np. mówić dobrze o drugim człowieku.

4. Ofiarować Bogu spełnione w tym dniu dobro (post, modlitwę i czyny) w intencji wychodzącej poza krąg naszych własnych spraw, np.: jako wynagrodzenie Bogu za grzechy świata; o przezwyciężenie zła i wpływów szatana; o szerzenie się kultu Matki Bożej Bocheńskiej; by Ojczyzna, Parafia i nasze rodziny były wierne Bogu itp.

Deklaracje będą dołączone do „Zwiastuna Maryi”, będzie można je otrzymać również w kancelarii parafialnej i zakrystii. Po ich wypełnieniu złożymy je w kancelarii lub na tacę podczas składki w dniu 2 lutego czy też w najbliższą po tym dniu niedzielę.

* * *

Zapraszam wszystkich chętnych do podjęcia się tego zobowiązania. Życzę Wam i sobie, abyśmy poprzez ten Wolontariat Maryjny wyprosili u Boga wiele łask dla siebie, parafii i całego Kościoła.

ks. Zdzisław Sadko

Artykuł opublikowano w „Zwiastunie Maryi” nr 1 (216) z roku 2015.

W święto Ofiarowania Pańskiego (czyli Matki Bożej Gromnicznej) odmawiana jest po każdej Mszy św. w Bazylice specjalna modlitwa: akt zawierzenia Matce Bożej Bocheńskiej. Zob. jej tekst.