Parafialny Zespół Caritas Diecezji Tarnowskiej przy Parafii św. Mikołaja bpa w Bochni

Parafialny Zespół Caritas Diecezji Tarnowskiej przy parafii św. Mikołaja w Bochni liczy 20 osób. Niesie pomoc materialną i duchową ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, wśród których dominują rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte chorobą, bezrobociem albo innymi przy­pad­ka­mi losowymi.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Mikołaja w Bochni:

 • Ks. Proboszcz Ryszard Podstołowicz – przewodniczący,
 • Marta Karska – zastępca przewodniczącego,
 • Maria Nowotnik – sekretarz,
 • Jadwiga Kożuchowicz – skarbnik.

W celu pogłębienia swojej formacji duchowej członkowie naszej Caritas:

 • corocznie wyjeżdżają na rekolekcje do Ciężkowic i Gródka nad Dunajcem,
 • uczestniczą w dekanalnych dniach skupieniach,
 • raz w miesiącu prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy Królowej Różańca Świętego, Pani Bocheńskiej, w bazylice św. Mikołaja bpa w Bochni.

Parafialny Zespół Caritas Diecezji Tarnowskiej parafii św. Mikołaja bpa w Bochni wydaje żywność przy ul. Matejki w dolnej części Kościoła Szkolnego pw. św. Stanisława Kostki., pełni tam dyżury w ostatni piątek każdego miesiąca od 8.00 do 10.00. Wydawana jest wtedy sucha żywność.

Potrzebującym udzielana jest pomoc poprzez:

 • przygotowywanie paczek na Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia (po ok. 360 paczek),
 • paczki mikołajowe dla ludzi chorych z okazji uroczystości Patrona parafii,
 • wydawanie od poniedziałku do piątku gorącego posiłku w jadłodajni „Dar serca św. Mikołaja” przy ul. Wąskiej,
 • wydawanie żywności uzyskanej z Akcji „Kilo” prowadzonej przez młodzież,
 • rozprowadzanie używanych mebli, sprzętu AGD, odzieży, obuwia itp.,
 • prowadzenie zbiórek pieniężnych w czasie klęsk żywiołowych, zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • wizyty członków Caritas w domach osób chorych,
 • organizowanie Wigilii dla osób samotnych albo biednych,
 • wydawanie żywności i innych produktów, otrzymywanych przy różnych okazjach od innych instytucji.

W celu pozyskania środków na rzecz najuboższych i potrzebujących pomocy nasz zespół Caritas podejmuje następujące działania:

 • prowadzi zbiórki pieniężne przed kościołem,
 • rozprowadza palmy,
 • rozprowadza kadzidło na Święto Trzech Króli,
 • rozprowadza baranki i paschaliki wielkanocne,
 • rozprowadza chlebki,
 • rozprowadza chorągiewki nagrobne,
 • rozprowadza świece wigilijne,
 • prowadzi kwestę w firmach, sklepach i zakładach pracy.

Nasz zespół Caritas wspierany jest także przez:

 • parafię,
 • PSS Społem,
 • Stalprodukt SA,
 • indywidualnych darczyńców i sponsorów,
 • ofiary z tacy uzyskane podczas Mszy św. w Środę Popielcową,
 • Akcję „Kilo”.

Patronalne Święto Caritas przypada w Drugą Niedzielę Wielkanocną, czyli w Święto Bożego Miłosierdzia.

Chcesz nieść pomoc razem z nami? Możesz włączyć się poprzez:

 • zwiększenie liczby członków naszej Caritas i ofiarowanie siebie, swojej pracy i czasu,
 • ofiarowanie odzieży (czystej i zdatnej do użycia), obuwia, produktów spożywczych,
 • wpłacając pieniądze na konto oddziału Caritas przy parafii św. Mikołaja w Bochni:

Tel.: 603-474-121.
Bank Pekao SA Oddział w Bochni, nr konta: 67 1240 5208 1111 0000 5477 9354.

Parafialny Oddział Caritas przy parafii św. Mikołaja w Bochni dziękuję wszystkim Darczyńcom oraz Sponsorom za okazane serce, za wszelką pomoc rzeczową i finansową. Bóg zapłać!

 „Wierzymy, że dobro dawane drugiemu człowiekowi
zostaje pomnożone
i nie ginie w niepamięci,
lecz wraca do tego, który je wyświadczył”.