Informacje ogólne

Formalności przedślubne mogą być załatwiane w parafii, gdzie faktycznie mieszka narzeczona, albo w parafii, gdzie faktycznie mieszka narzeczony. Nie liczy się, gdzie ktoś jest zameldowany, lecz gdzie naprawdę mieszka.

Mogą być też załatwiane w jakiejś całkiem innej parafii, ale wtedy konieczna jest pisemna zgoda od proboszcza którejś z wyżej wymienionych dwóch parafii.

Ślub może być gdzie indziej, a nie tam, gdzie załatwiano formalności. W takim przypadku trzeba omówić to z księdzem, z którym załatwiamy sprawy przedślubne.

Formalności konieczne przed sakramentem Małżeństwa

 1. Katechezy przedmałżeńskie („kurs przedmałżeński”), rozpoczęte najpóźniej 3 miesiące przed ślu­bem.

 2. Zgłoszenie się do kancelarii w parafii, w której chcemy zawrzeć Małżeństwo, w celu ustalenia daty ślubu oraz zasięgnięcia informacji o potrzebnych dokumentach (nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem).

 3. Tzw. pierwsza rozmowa w kancelarii tej parafii, w której załatwiać będziemy formalności. Przychodzą na nią 3 miesiące przed ślubem obydwoje narzeczeni. Przynoszą wymagane dokumenty:

– Pisemna zgoda proboszcza własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej, jeśli formalności będziemy przeprowadzać w parafii, w której żadne z nich nie mieszka.

– Aktualne metryki Chrztu obydwu stron wydane w celu zawarcia Małżeństwa (tj. z datą do trzech miesięcy wstecz).

– Świadectwa Bierzmowania, jeśli metryka Chrztu nie zawiera notatki o Bierzmowaniu.

– Dowody osobiste.

– Wdowiec lub wdowa przynosi akt zgonu współmałżonka.

– Ostatnie świadectwa katechizacji z dwóch ostatnio ukończonych szkół, np. z gimnazjum i ze szkoły średniej.

– Zaświadczenia o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej („kurs przedmałżeński”).

– Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, w dwóch egzemplarzach, sporządzone do sześciu miesięcy przed dniem ślubu. Jest ono niezbędne, jeśli ślub kościelny ma pociągać za sobą skutki cywilnoprawne (tzw. ślub konkordatowy). Jeśli natomiast związek cywilny zawarto już wcześniej, to konieczny jest akt ślubu cywilnego.

 4. Pierwsza Spowiedź św. przedślubna, niedługo po pierwszej rozmowie w kancelarii. Przed wyznaniem grzechów należy powiedzieć, że jest to Spowiedź św. przedślubna. Po niej, a przed drugą Spowiedzią św. przedślubną, można jeszcze wiele razy się spowiadać.

 5. Zgłoszenie się do wcześniejszych parafii swojego zamieszkania z wypisaną przez księdza prośbą o wygłoszenie zapowiedzi przedmałżeńskich.

 6. Spotkania w Poradni rodzinnej (trwające każde ok. godziny).

 7. Dzień skupienia narzeczonych (niedzielne spotkanie, połączone z okazją do Spowiedzi św. i Mszą św., trwające łącznie ok. 3 godzin).

 8. Prośba we wcześniejszych parafiach swojego zamieszkania o zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich.

 9. Tzw. druga rozmowa w kancelarii parafialnej, kilka lub kilkanaście dni przed ślubem, tam, gdzie odbyła się rozmowa pierwsza. Przynieść trzeba następujące dokumenty:

– Zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich.

– Zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w poradni rodzinnej.

– Zaświadczenie o uczestnictwie w dniu skupienia narzeczonych.

10. Druga Spowiedź św. przedślubna, bezpośrednio przed zawarciem Małżeństwa.

11. W dniu ślubu przynosimy do zakrystii swoje zaświadczenia o odbyciu dwóch Spowiedzi św. przedślubnych. Przynosimy też obrączki oraz ewentualne pamiątki do poświęcenia.

Kurs przedmałżeński

Prowadzi Poradnia Rodzinna. Informacje na portalu społecznościowym Poradni.

Dzień skupienia narzeczonych

Dzień skupienia w Bochni odbywa się w drugą niedzielę poszczególnych miesięcy  (marzec-lipiec, wrzesień, listopad, grudzień) o godz. 12.30 w Kościele Szkolnym.

W trakcie zawsze jest m.in. adoracja, możliwość Spowiedzi św., Msza św.

Poradnia przedmałżeńska

Poradnia przedmałżeńska serdecznie zaprasza narzeczonych przygotowujących się do za­war­cia sakramentu Małżeństwa. Służymy pomocą profesjonalnych doradców. Na spotkaniach pomagamy zdobyć wiedzę i świa­domość na temat płodności w małżeństwie, odpowiedzialnego rodzicielstwa i współ­od­po­wie­dzialności małżonków. Prowadzimy ćwiczenia w zakresie wybranej metody rozpoznawania płodności, samoobserwacji przy powrocie płodności po porodzie, przedstawiamy korzyści płynące z karmienia piersią zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

Zob. więcej informacji (na facebooku).

Przygotowanie duchowe

Nawet najstaranniejsze przeprowadzenie formalności przedślubnych nie jest gwarancją szczę­ścia w małżeństwie. Musimy pamiętać, że najważniejszym celem sakramentu Małżeństwa jest osiągnięcie nieba przez całą rodzinę: męża, żonę i dzieci. A to możliwe jest tylko z Bogiem. Również tylko On jest Panem szczęścia tu, na ziemi. Bardzo potrzebna jest nam Jego pomoc, a wiadomo, że źródłami Bożej łaski są Sakramenty św.

Do Małżeństwa musimy też przygotować swoją psychikę, swą duchowość, swój charakter. Jeśli np. nauczymy się lekceważyć szóste przykazanie Boże, to będą potem poważne problemy z wier­no­ścią małżeńską, będą też i podejrzenia (zresztą uzasadnione), a to wszystko burzy jedność rodzinną i odbiera radość i szczęście. Jeśli zabiegać będziemy tylko o własną przyjemność, to ani my sami, ani nikt inny w naszej rodzinie nie zazna szczęścia. Jeśli zaś zadbamy o szczęście innych, wówczas znajdziemy też i swoje własne.

Wszystkie te rady zawarte są w nauczaniu Pana Jezusa, a więc najlepszym przygotowaniem do Małżeństwa jest życie w przyjaźni z Bogiem (Sakramenty św.) i kierowanie się na co dzień Bożą nauką (przykazania Boże). Ogromną rolę odgrywa również modlitwa rodziny, zwłaszcza modlitwa do Maryi, która przecież jest Matką świętej Rodziny.