Dokumenty potrzebne do Chrztu św.

– Pisemna zgoda proboszcza własnej parafii, jeśli Chrzest ma się odbyć na terenie innej parafii.

– Akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.

– Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.

– Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania).

– Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o ich praktykowaniu wiary.

Dokumenty potrzebne do pierwszej Komunii św.

– Metryka Chrztu dziecka (jeśli Chrzest był w innej parafii).

– Zaświadczenie katechety o ukończeniu przygotowania do przyjęcia I Spowiedzi i Komunii św.

Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania

– Metryka Chrztu (jeśli Chrzest był w innej parafii).

– Zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.

– Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (w przypadku osób starszych).

– Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.