Dofinansowanie zadania z budżetu państwa.


Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych -  Fundusz Kościelny

 

 

Zadanie: Prace konserwatorskie przy elewacji północnej Bazyliki pw. św. Mikołaja w Bochni w zakresie pola z oknem maswerkowym i witrażem.

 

 

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł

 

 

Prace konserwatorskie polegały na konserwacji technicznej i estetycznej pola elewacji z wątkiem ceglanym, tynkami oraz wątkiem kamiennym. Prace objęły również konserwację kamiennego okna maswerkowego z witrażem.