Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego

– Pisemna zgoda proboszcza własnej parafii, jeśli pogrzeb ma się odbyć na terenie innej parafii.

– Akt zgonu.

– Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu Namaszczenia Chorych, jeśli zgon nastąpił poza parafią. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, zaświadczenie wystawia kapelan szpitala.