Proboszcz

Ks. prałat mgr lic. Ryszard Podstołowicz

Emeryt

Ks. prałat mgr Stefan Wal

Założyciel i dyrygent chóru

Ks. prałat Stanisław Adamczyk

Wikariusze

Ks. dr Marek Mierzyński

Ks. mgr Tomasz Cwenar

Ks. mgr Paweł Herudziński

Ks. mgr Jakub Misiak

Ks. mgr Tomasz Śpiewak

Kapelan szpitala

Ks. mgr Dariusz Bugajski

Penitencjarz

Pomoc w duszpasterstwie

Ks. mgr Stanisław Czuj

Ks. Krzysztof Pikul