Informacje duszpasterskie

30 Niedziela Zwykła, - 29.10.2023r.

 1. We wtorek zakończenie nabożeństw różańcowych: o godz. 17.30 dla dorosłych, a o 16.30 dla dzieci.
 2. W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w Bazylice i kościele szkolnym jak w każdą niedzielę, z jednym wyjątkiem: nie ma Mszy św. o godz. 14.30, lecz o 13.30. Po niej wyruszy procesja na cmentarz i około 15.00 zostanie tam odprawiona Msza św. Przypominamy, że jest to święto obowiązkowe i samo nawiedzenie cmentarza nie czyni zadość temu obowiązkowi.
 3. W czwartek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. tylko w Bazylice wg porządku półświątecznego: o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 oraz 16.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz.19.30, a intencja przyjęta na tę godzinę zostanie odprawiona o godz. 18.00. Nie będzie też Mszy św. w kościele szkolnym. Przed każdą Mszą św., z wyjątkiem godz. 6.00 i 18.00 – czytane będą wypominki. W tym dniu będziemy się modlić szczególnie za naszych zmarłych parafian, którzy odeszli do wieczności od listopada 2022 r.: o godz. 17.30 różaniec za tych zmarłych, a później Msza św. Zapraszamy szczególnie rodziny zmarłych; prosimy o zabranie ze sobą zniczy.
 4. Wciąż zachęcamy do modlitwy za zmarłych poprzez zamawianie wypominków rocznych i listopadowych. Czytelnie wypełnione druki można składać w kancelarii parafialnej, na tacę lub w zakrystii. Kartki są wyłożone na ołtarzach bocznych. Wypominki jednorazowe czytamy w Dzień Zaduszny, przez cały listopad w niedziele przed Mszami św. i w dni powszednie podczas różańca o godz. 17.30; wypominki roczne od grudnia do października raz w miesiącu przed wybraną niedzielną Mszą św.
 5. Odpust zupełny za zmarłych można zyskać: od południa 1.11 do północy 2.11 za nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz spełnienie pozostałych zwyczajnych warunków zyskania odpustu, od 1.11 do 8.11 za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych oraz spełnienie pozostałych zwyczajnych warunków zyskania odpustu. Zwyczajne warunki zyskania odpustu to: spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej, wolność od przywiązania do grzechu, Komunia św., modlitwa Ojcze nasz i Wierzę oraz modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Papieża.
 6. W dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu odbędzie się kwesta na utrzymanie WSD w Tarnowie. W imieniu Księdza Rektora, Przełożonych i alumnów składamy już dzisiaj serdeczne „Bóg zapłać”.
 7. Natomiast członkowie parafialnej Caritas będą rozprowadzać na cmentarzu we Wszystkich Świętych chorągiewki nagrobne oraz wkłady do zniczy.
 8. Z kalendarza liturgicznego: w sobotę – wsp. św. Karola Boromeusz bpa.
 9. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca: I. czwartek (Dzień Zaduszny) – modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne będzie na zakończenie Mszy św. sprawowanej o godz. 7.30.,o 23.00 w Bazylice Godzina Święta – adoracja przebłagalna. I. piątek – Msze św. wotywne ku czci NSPJ o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 16.30 dla dzieci i 18.00 (połączona ze spotkaniem dla kandydatów do sakramentu bierzmowania). Na godz. 19.30 zapraszamy na Msze św. i  Adorację prowadzoną przez wspólnotę Chrystus w Solnym Mieście, I. sobota – nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi: o godz. 8.30 różaniec, o 9.00 Msza św., a po niej dalsza część nabożeństwa.
 10. Kapłani udadzą się do chorych według indywidualnych ustaleń.
 11. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 7.30.
 12. Zachęcamy do nabywania i lektury Gościa Niedzielnego.
 13. Bóg zapłać za ofiary złożone w kancelarii (ofiarę zbiorową złożyła 16. Róża Ojców), za wpłaty na konto i poprzez system „Przelewy24”.
 14. W kancelarii parafialnej zamówiono Msze św. z racji pogrzebu za śp.: Edwarda Stano i Jana Flaszę. Dobry Jezu, a nasz Panie...

 

Wszystkim Parafianom życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia!


INTENCJE POGRZEBOWE:

 Edward Stano

 1. Od żony – 13.01.2024, g. 9:00
 2. Od córki Joanny – 20.01.2024, g. 18:00
 3. Od córki Agnieszki z mężem – 3.02.2024, g. 9:00
 4. Od syna z żoną i dziećmi – 10.02.2024, g. 9:00
 5. Od Sławy i Kasi Załęcznych – 13.11.2023, g. 6:00
 6. Od sąsiadów z ul. św. Leonarda 65, klatka 5 – 15.11.2023, g. 6:00
 7. Od Joanny i Michała Cygan – 26.04.2024, g. 7:00
 8. Od rodziny Struzików i Mrózków – 7.05.2024, g. 18:00

Poza parafią: 

 1. Od Adama i Magdaleny Gaca
 2. Od koleżanek i kolegów z firmy Autoprodukt
 3. Od koleżanek i kolegów z firmy Autoprodukt
 4. Od koleżanek i kolegów z firmy Autoprodukt
 5. Od koleżanek i kolegów z firmy Autoprodukt
 6. Od Ireny Ćwioro
 7. Od rodziny Piotrowskich
 8. Od rodziny Piotrowskich
 9. Od Anny Tabor
 10. Od Rodziny Karełów
 11. Od Rodziny Stano z Miechowa
 12. Od Chrześniaka Marka z rodziną
 13. Od Szwagierki Bogusi z Wojtkiem
 14. Od Moniki i Ewy z rodzinami z Łapanowa
 15. Od rodziny śp. Janusza
 16. Od rodziny śp. Janusza
 17. Od rodziny śp. Janusza
 18. Od Katarzyny Kotfisz z rodziną
 19. Od Małgorzaty Olszewskiej
 20. Od Urszuli Rajca z Mamą, Marty i Mirosława z rodziną
 21. Od Urszuli Rajca z Mamą, Marty i Mirosława z rodziną
 22. Od przyjaciół wnuczki Emilii
 23. Od przyjaciół wnuczki Emilii
 24. Od rodziny Łabuzów
 25. Od Bożeny i Pawła Pączek
 26. Od dyrekcji, koleżanek i kolegów córki Joanny ze SP w Szarowie

Poza parafią – w Gorzkowie:

 1. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni
 2. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni
 3. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni
 4. Od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni
 5. Od Katarzyny Skrężyna
 6. Od Moniki Płonka
 7. Od Renaty Widła z rodziną

Od uczestników nabożeństwa żałobnego (zbiorowe) -
3.11.2023, g. 15:00; 8.11.2023, g. 17:30; 10.11.2023, g. 15:00; 15.11.2023, g. 17:30; 17.11.2023, g. 15:00; 22.11.2023, g. 17:30; 24.11.2023, g. 15:00; 29.11.2023, g. 17:30; 1.12.2023, g. 15:00; 6.12.2023, g. 15:00; 8.12.2023, g. 15:00; 13.12.2023, g. 17:30


 Jan Flasza

 1. Od Dyrekcji nauczycieli i Pracowników I LO - 10.11.2023, g. 18:00
 2. Od rodziny Sokańskich - 23.12.2023, g. 7.00
 3. Od rodziny Cerazy - 28.12.2023, g. 9.00
 4. Od Rady Duszpasterskiej Parafii pw. Św. Mikołaja w Bochni - 10.02.2024, g. 7:00
 5. Od Rady Duszpasterskiej Parafii pw. Św. Mikołaja w Bochni – 9.03.2024, g. 18:00
 6. Od Brata Michała - 14.03.2024, g. 6:00
 7. Od Bratowej Urszuli - 16.03.2024, g. 6:00
 8. Od Waldemara Flaszy z żoną – 10.04.2024, g. 6:00
 9. Od Marka i Lucyny Chabuza - 11.04.2024, g.6:00
 10. Od Dyrekcji i pracowników muzeum – 15.04.2024, g. 6:00
 11. Od Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta Bochnia – 24.04.2024, g. 6:00
 12. Od Radnych Rady Miasta Bochnia obecnej kadencji – 1.05.2024, g. 7:00
 13. Od Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – 4.05.2024, g. 6:00

Poza parafią: 

 1. Od Joanny i Roberta Hołdów
 2. Od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
 3. Od Marii i Zygmunta Panków z Bochni
 4. Od Dyrekcji i pracowników Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej
 5. Od koleżanek i kolegów z klasy z LO z wychowawczynią córki Anny
 6. Od koleżanek i kolegów z klasy z LO z wychowawczynią córki Anny
 7. Od koleżanek i kolegów z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni
 8. Od koleżanek i kolegów z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni
 9. Od Doroty Rzepki - dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni
 10. Od Ewy Chmielarz z rodziną
 11. Od Zarządu Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych w Bochni
 12. Od Leszka Strach z rodziną
 13. Od Przewodniczącej Rady Powiatu Bocheńskiego Bernadetty Gąsiorek
 14. Od Wicestarosty Ryszarda Drożdżaka
 15. Od Zarządu Powiatu Bocheńskiego
 16. Od Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiśnickiej
 17. Od Starosty Bocheńskiego Adama Korty
 18. Od Radnego woj. Małopolskiego Piotra Dziurdzi
 19. Od Ireneusza Sobasa
 20. Od Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 21. Od Radnych Rady Miasta Bochnia obecnej kadencji
 22. Od Radnych Rady Miasta Bochnia obecnej kadencji
 23. Od Radnych Rady Miasta Bochnia obecnej kadencji
 24. Od Dyrekcji i pracowników muzeum
 25. Od Dyrekcji i pracowników muzeum
 26. Od Dyrekcji i pracowników Krytej Pływalni
 27. Od Dyrekcji i pracowników Krytej Pływalni
 28. Od rodziny Rachwałów
 29. Od rodziny Juszczyków
 30. Od komitetu organizacyjnego zjazdów maturalnych rocznik 1971
 31. Od Kazimiery i Tadeusza Piekarz
 32. Od Barbary Rajskiej – Kulig i Ludwika Chyla ze stowarzyszenia DS. Współpracy Bochni i ROSELLE w USA
 33. Od pracowników i dyrekcji Miejskiego Domu Kultury w Bochni
 34. Od Anny Kocoł – Maciuszek z rodzina
 35. Od Iwony i Zygmunta Gołąb
 36. Od rodziny Kumorków
 37. Od rodziny Kumorków
 38. Od Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta Bochnia
 39. Od Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta Bochnia
 40. Od Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta Bochnia
 41. Od Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta Bochnia
 42. Od Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta Bochnia
 43. Od Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta Bochnia
 44. Od Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta Bochnia
 45. Od Krystyny Szydłowskiej z rodzina
 46. Od Kuzyna Witolda Kowalskiego z rodzina
 47. Od rodziny Trojańskich i Wareckich ze Stradomki
 48. Od rodziny Klejdyszów i Nowaków ze Stradomki
 49. Od Zofii i Edwarda Kuchno
 50. Od Stanisława Bukowca
 51. Od Dyrekcji i pracowników Ośrodka szkolno-wychowawczego w Bochni
 52. Od właścicieli i współpracowników Brzeskiej Oficyny Wydawniczej
 53. Od Stowarzyszenia Artystyczna Dolina Raby
 54. Od Oddziału PTTK w Bochni
 55. Od Marka Rynowskiego z rodziną
 56. Od Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie
 57. Od Dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Bochni
 58. Od Agnieszki Kubas
 59. Od Stowarzyszenia Partnerskiego Bochnia SAARLOUIS (SARLUIS)
 60. Od Stowarzyszenia przyjaciół ziemi Żegocińskiej
 61. Od Władysława Rzymek z rodziną
 62. Od Krzysztofa Kołodziejczyka z Żona
 63. Od Maksymiliana Trusia
 64. Od Beaty i Jana Trusiów
 65. Od Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
 66. Od przyjaciół ze studiów rocznik 1971-1976
 67. Od koleżanek i kolegów z Gierczyc
 68. Od koleżanek i kolegów z Gierczyc

Od uczestników nabożeństwa żałobnego (zbiorowe) -
3.11.2023, g. 15:00; 8.11.2023, g. 17:30; 10.11.2023, g. 15:00; 15.11.2023, g. 17:30; 17.11.2023, g. 15:00; 22.11.2023, g. 17:30; 24.11.2023, g. 15:00; 29.11.2023, g. 17:30; 1.12.2023, g. 15:00; 6.12.2023, g. 15:00; 8.12.2023, g. 15:00; 13.12.2023, g. 17:30; 15.12.2023, g. 15:00; 20.12.2023, g. 17:30; 22.12.2023, g. 15:00; 27.12.2023, g. 17:30; 29.12.2023, g. 15:00; 3.1.2024, g. 17:30; 5.1.2024, g. 15:00; 10.1.2024, g. 17:30; 12.1.2024, g. 15:00;