Święta Kinga

• 1234-03-05 – Narodziny św. Kingi (w Ostrzyhomiu na Węgrzech)

• 1239 – Jej przyjazd do Polski i zaręczyny z Bolesławem

• 1246 – Ślub z Bolesławem

• 1251 – Pierwszy szyb kopalni soli w Bochni

• 1253 – Fundacja kościoła św. Mikołaja w Bochni

• 1257 – Bolesław oddaje św. Kindze we władanie Ziemię Sądecką

• 1279-12-10 – Śmierć Bolesława Wstydliwego

• 1279 – Przeprowadzka św. Kingi do klarysek w Starym Sączu

• 1288 – Wstąpienie św. Kingi do zakonu

• 1292-07-24 – Śmierć św. Kingi w zakonie w Starym Sączu

• 1690-06-10 – Beatyfikacja Kingi – papież Aleksander VIII

• 1999-06-16 – Kanonizacja bł. Kingi w Starym Sączu – św. Jan Paweł II

Bochnia

• Jedna z najstarszych osad ziemi krakowskiej, początki prawdopodobnie w XII w.

• 1198 – Pierwsza wzmianka historyczna o Bochni i wydobywaniu soli (klasztor bożogrobców w Mie­cho­wie miał otrzymywać sól z Bochni)

• 1248 – Miasto Bochnia jest już znane z wydobycia soli metodą solankową, w nim drewniany kościół św. Mikołaja ufundowany przez księżnę Grzymisławę, matkę Bolesława Wstydliwego, dla potrzeb miejscowych górników

• 1251 – Pierwszy szyb kopalni w Bochni, odkryto wtedy pokłady soli kamiennej na terenie bocheńskich źródeł solnych

• 1253 – Utworzenie parafii i lokacja miasta na magdeburskim prawie miejskim

• 1253 – Św. Kinga ufundowała murowany kościół św. Mikołaja w miejscu drewnianego, ale w po­cząt­kach XV w. spłonął

• 1440 – Zakończenie odbudowy kościoła św. Mikołaja w stylu gotyckim małopolskim

• 1618 lub wcześniej – umieszczenie Cudownego Obrazu Maryi w kościele ojców dominikanów w Bochni.

• 1655 – Pożar miasta i części kościoła św. Mikołaja w czasie potopu szwedzkiego

• 1655–1665 – Odbudowa kościoła św. Mikołaja w stylu barokowym

• 1778-10-02 – Umieszczenie Obrazu w kościele św. Mikołaja

Obraz Matki Bożej „Bocheńskiej” w Wieliczce

• XV/XVI w. – Powstanie Obrazu (kopia Częstochowskiego), autor nieznany, płótno naciągnięte na mo­drze­wio­wą deskę

• Niepewna hipoteza powstania: Kraków, 1430 r., kopia Obrazu Częstochowskiego odnawianego po na­pa­dzie Husytów

• Pierwszy właściciel – podobno mieszczanin z Wieliczki, Krzysztof Bąkowski

• 1604 lub 1620 – Podczas pożaru miasta Obraz zatrzymał ogień

• Właściciel oddał Obraz do kościoła w Wieliczce, ale nie umieszczono tam Obrazu w ołtarzu, więc dał go potem ojcom dominikanom w Bochni

Obraz u ojców dominikanów w Bochni

• 1618 lub wcześniej – Początek Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni (kościół do­mi­ni­ka­nów), dokładna data nieznana. Wkrótce Obraz zasłynął wielu łaskami

• 1621 – Umieszczenie Obrazu w ołtarzu Różańcowym

• 1637-07-28 – „Cud łez” w obecności duchownych i wielu wiernych

• 1637-10-29 – „Cud łez” w obecności komisji kościelnej i wielu innych osób

• 1638-05-15 – „Cud łez” w obecności komisji kościelnej i wielu innych osób

• Potem rozkwitł kult Obrazu, przychodziły pielgrzymki, malowano kopie, starano się o koronację, ale przeszkodziły wojny, potem rozbiory Polski

• 1639 – Książka o cudach (ok. 30 przykładów uzdrowień i łask) za sprawą Matki Bożej Bocheńskiej i o łzach Obrazu

• 1746 – Osobny ołtarz dla Obrazu

• 1777 – Kasata klasztoru dominikanów przez zaborców, zburzenie kościoła dominikanów

Obraz w kościele św. Mikołaja w Bochni

• 1778-10-02 – Przeniesienie Obrazu, naczyń liturgicznych i wotów do kościoła św. Mikołaja, do spec­jal­nie wybudowanej kaplicy

• Koniec XVIII w. – Zabory, zakaz pielgrzymek i bractw religijnych, Obraz umieszczony w mało wi­docz­nym miejscu ołtarza

• 1860 – Odnowienie Obrazu, nowa intronizacja w kościele, znów powstaje bractwo różańcowe

• XIX w. – (brak zapisów w kronice)

• XX w. – Ożywienie kultu w czasie I wojny światowej, ponowne ożywienie po koronacji Obrazu

• Starania o koronację rozpoczął bp Leon Wałęga

• 1933-12-01 – Dekret Stolicy Apostolskiej zezwalający na koronację

• 1934-08-15 – Planowana data koronacji, ale odwołano koronację z powodu powodzi

• 1934-10-07 – Koronacja Obrazu koronami papieskimi – bp Franciszek Lisowski w obecności 120 tys. ludzi

Późniejsze wydarzenia

• Od 1970 r. – Rozszerzony 8-dniowy odpust w Bochni

• 1985-10-05/06 – 50-lecie koronacji i nowe korony dla Matki Bożej i Pana Jezusa (uroczystość 2-dniowa, opóźniona o rok z powodu śmierci ks. proboszcza Stanisława Wójtowicza, który zmarł w dniu 1984-10-03)

• Od 1994-10-07 – Procesja różańcowa w 7. dniu każdego miesiąca

• 1997-11-08 – Podpisanie przez św. Jana Pawła II bulli ustanawiająca kościół św. Mikołaja Bazyliką Mniejszą

• 1997-12-06 – Poświęcenie drzwi spiżowych w związku ze zbliżającym się rokiem jubileuszowym 2000 – kard. Franciszek Macharski

• 1998-10-10 – Uroczyste ogłoszenie kościoła św. Mikołaja Bazyliką Mniejszą

• 2003-02-21 – Zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską formularza Mszy św. o Matce Bożej Bocheńskiej

• 2003-10-07 – Poświęcenie Placu Sanktuaryjnego – bp Wiktor Skworc i abp Damian Zimoń

• 2003-12-06 – Podniesienie kościoła do godności Kolegiaty i ustanowienie Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej

• 2004-10-07 – 70-lecie koronacji Obrazu i 150-lecie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, nowa sukienka Obrazu (dar parafian) i poświęcenie groty z figurą MB Niepokalanej – bp Wiktor Skworc

• 2005-10-09 – Poświęcenie ołtarza polowego i pomnika Jana Pawła II – bp Wiktor Skworc

• 2010-12-06 – Poświęcenie nowego ołtarza Matki Bożej Bolesnej – bp Władysław Bobowski

• 2013-10-07 – Poświęcenie nowego ołtarza błogosławionego (dziś już: świętego) Jana Pawła II – bp Andrzej Jeż

• 2014-11-19 – Przywiezienie z Łagiewnik relikwii św. s. Faustyny

• 2014-12-05 – Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Faustyny i umieszczenie ich wraz z relikwiami św. Jana Pawła II w granitowych klęcznikach