Piotr Kornecki wykonał dla kościoła św. Mikołaja w Bochni kilka obrazów ołtarzowych: Trójcę Świętą (1767, ołtarz Świętej Trójcy), Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (1768, ołtarz główny), Świętego Mikołaja (1770, tamże) oraz „portalis” o ażurowych, snycerskich obramieniach, umie­szczo­ne na ołtarzach, a przedstawiające Matkę Boską Szkaplerzną i św. Annę (1768), św. Michała Archanioła (1769, ołtarz św. Józefa), Opatrzność Bożą (1771, ołtarz Świętej Trójcy), św. Marię Magdalenę i św. Jana Chrzciciela (1773). Prace te, charakterystyczne zresztą dla ówczesnej epoki, nie wyróżniają się jakąś wyszukaną kompozycją czy efektami luministycznymi: zdradzają jednak dobre opanowanie warsztatu.

Z Korneckim związać należy również dwie podominikańskie statuy – św. Jacka i św. Dominika.

Spośród obrazów nie wchodzących w skład ołtarzy jednym z najcenniejszych jest umieszczone na ścianie prezbiterium od strony zakrystii duże malowidło na płótnie „Chrystus uzdrawia chorego przy sadzawce”, pochodzące z XVII wieku i będące dziełem holenderskiego malarza Tobiasa van Nijmegen.

Do cenniejszych zaliczyć należy również obraz św. Jana Chrzciciela z XVII wieku, a także malowane na płótnie stacje Drogi Krzyżowej.

Stacje Drogi Krzyżowej

Przez dłuższy czas błędnie sądzono, że Droga Krzyżowa w Bazylice św. Mikołaja powstała w XVIII w. W istocie namalował ją w latach 1846–1847 miejscowy malarz Karol Mirecki (1809–1862). Fundacja obrazów zbiegła się z grun­to­wnym odnawianiem wnętrza kościoła1.

Z inicjatywą zaprowadzenia tego nabożeństwa wyszedł ks. Franciszek Gluziński w 1846 r. Zamówił on u malarza Karola Mireckiego 14 stacji Męki Jezusa Chrystusa. Za­mó­wie­nie zostało zrealizowane z końcem maja 1847 r. Po u­zy­s­ka­niu pozwoleń od Kurii Diecezjalnej i od o. Wiktora Tichego, prowincjała reformatów w Zakliczynie, nastąpiła uroczysta instalacja 14 stacji2.

Stacje Drogi Krzyżowej Stacje Drogi Krzyżowej w Bazylice

1 por. Jan Flasza, Pasja według Świętego Mikołaja. „Kronika Bocheńska” 1998, nr 4, s. 29-30.

2 por. Teofil Wojciechowski, Kościelne dzieje Bochni 1772–1985, Bochnia 2013, s. 178 (wg kroniki parafialnej).