W nawie głównej przy pierwszym filarze od strony północnej usytuowana jest ambona. Wcześniejszą, renesansową, istniejącą już w latach 1664–1666, zastąpiono w roku 1762 nową, barokową (rokokową), wykonaną w warsztacie Piotra Korneckiego. Stanowi ona pierwsze jego dzieło dla tej świątyni. Ufundowana została w 1762 r. (dotychczas datowano ją na 1757 r. na podstawie błędnej daty na drzwiczkach, umieszczonej tam w 1912 r.) „ze szczodrobliwości wielu dobrodziejów miasta, za staraniem J.M.P. Szymona Klemensiewicza, wicekasjera bocheńskiego”.

Na zaplecku ambony widnieje malowany na desce obraz Dobrego Pasterza. Trybuna i baldachim utrzymane w białej tonacji, obficie zdobione są złoconą ornamentyką rokokową. Na baldachimie umieszczone są rzeźby aniołów, Gołębica na podniebieniu i wieńcząca całość figura biskupa (prawdopodobnie św. Mikołaja).

W roku 2001 pani Maria Lisowska-Dziuba z Krakowa przeprowadziła konserwację ambony.

Na podstawie:

ks. S. Wójtowicz, Kościół parafialny w Bochni, s. 71.
Jerzy Wyczesany, Wystrój artystyczny kościoła św. Mikołaja w Bochni, s. 27.
Teofil Wojciechowski, Kościelne dzieje Bochni w czasach staropolskich, s. 29.