Dzieło Piotra Korneckiego i jego warsztatu

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj kościół parafialny św. Mikołaja bez barokowo-rokokowego wystroju. Zasadniczą jego część stanowią sprzęty wykonane w warsztacie Piotra Korneckiego.

Urodził się on prawdopodobnie w Gdowie koło Myślenic lub w jego okolicach ok 1720 r. Można sądzić, że kształcił się w Krakowie w którymś z tamtejszych warsztatów. Po zdobyciu uprawnień mistrzowskich osiadł w Gdowie wraz z przyrodnim bratem Stanisławem i synami Ignacym, Janem i Stanisławem oraz uczniami i współpracownikami: Franciszkiem Kozickim z Gdowa, Piotrem Małeckim z Zakliczyna, Franciszkiem Jaworskim. Wykonali oni wiele prac rzeźbiarskich i malarskich do kościołów ziemi krakowskiej, a nawet południowej Wielkopolski.

Do kościoła św. Mikołaja w Bochni wykonał P. Kornecki w latach 1762–1775 ołtarz główny i siedem ołtarzy bocznych: św. Jana Nepomucena (na pierwszym od ołtarza filarze od strony północnej, pomiędzy arkadami), św. Józefa (na pierwszym od ołtarza filarze po stronie południowej, od nawy głównej), św. Antoniego (na pierwszym od ołtarza filarze po stronie południowej, pomiędzy arkadami), św. Jana Chrzciciela (na drugim filarze po stronie południowej, od nawy głównej), Trójcy Świętej (na drugim filarze po stronie południowej, pomiędzy arkadami), św. Wojciecha (na drugim filarze po stronie północnej, od nawy głównej) oraz św. Marii Magdaleny (na drugim filarze po stronie północnej, pomiędzy arkadami).

On także jest twórcą ambony, kilku feretronów i obrazów ołtarzowych, dwu wolno stojących rzeźb, a także malowidła ściennego umieszczonego nad portalem kaplicy Matki Bożej Różańcowej przedstawiającego św. Kingę, patronkę górników.

Realizacja artystycznego wystroju przez Piotra Korneckiego i jego współpracowników miała zasadnicze znaczenie dla przemiany w duchu rokokowym gotycko-barokowego wnętrza kościoła. Był to ostatni etap kilkustopniowej modernizacji, prowadzonej w XVIII w. przez ówczesnego proboszcza ks. Adriana Kazimierza Lgotę-Lgockiego (1715–1786). W ciągu kilkunastu lat (1762–1775) wymieniono niemal wszystkie stare ołtarze na nowe, wykonane w drewnie, utrzymane w stylu barokowo-rokokowym. Do prac przy serii ołtarzy i innych elementów wnętrza od razu przewidziany był Kornecki, mający już ugruntowaną pozycję w diecezji krakowskiej.

Na podstawie:

Jerzy Wyczesany, Wystrój artystyczny Kościoła św. Mikołaja w Bochni, Bochnia 1988, s. 15–30.