Pieśń do Matki Bożej Bocheńskiej

1.
Niebo, ziemia czci Maryję
Jako Panią i Królową;
Nasze miasto Jej gloryję
Głosić zaczyna na nowo.
O Matko Boska,
Pani Bocheńska,
Pociesz nas, ratuj,
Królowo Polska.
 
2.
W mieście Bochni, Matko święta,
Tron-eś łaski założyła,
Skąd Twa dobroć niepojęta
Cudami nas wciąż darzyła.
O Matko Boska...
 
3.
Matko, pod Twoją obronę
Garniem się z ufnością wielką;
Spójrz na serca rozmodlone,
Święta Boża Rodzicielko.
O Matko Boska...
 
4.
W każdym smutku i potrzebie
Naszymi nie gardź prośbami;
Pani na ziemi i niebie,
Syna Twego proś za nami.
O Matko Boska...
 
5.
I od wszelkiej złej przygody
Niech nas strzeże Twoje ramię;
Matko, duszy oddal szkody,
Dzieci Bożych przywróć znamię.
O Matko Boska...
6.
O Panno błogosławiona,
Maryjo najchwalebniejsza,
W Tobie siła i obrona,
Tyś ucieczka najpewniejsza.
O Matko Boska...
 
7.
Jak od wieków miłościwie
Łaski, cuda słałaś z nieba,
Tak Ojczyźnie szczodrobliwie
Daj dziś pomoc: wiary, nieba.
O Matko Boska...
 
8.
Boś Ty Pani nasza z dawna,
Nie wypuszczaj nas z opieki;
Z Twojej łaski Polska sławna,
Tobie służyć chce na wieki.
O Matko Boska...
 
9.
Chwała Ojcu i Synowi
Matki Przenajchwalebniejszej,
I Świętemu też Duchowi,
Całej Trójcy Przenajświętszej.
O Matko Boska...