Pieśń do Matki Bożej Bocheńskiej

Słowa: Czesław Sieczka
Muzyka: Jan Dobrzański

1.

Matko Boża Różańcowa,

Podaj miastu swoją dłoń;

W łasce Bożej pomóż wytrwać

I od nieszczęść Bochnię chroń.

 2.

Tyś Bocheńska nasza Pani;

Do Jezusa prowadź nas;

My kochamy Cię, poddani;

Kieruj nami w każdy czas.

 3.

Pobłogosław ręką świętą

Nasz górniczy stary gród;

Weź nas w miłości niewolę,

Bo miłością jest sam Bóg.

 4.

Cóż Ci, Matko, dać możemy

Za opiekę w każdy czas?

Tylko szczerze dziękujemy;

Matko, nie opuszczaj nas!

 5.

Wszystkie prośby wyszeptane

Racz wysłuchać, wsparcie daj;

Bochnia kocha Ciebie, Pani,

Okolica, cały kraj.

Na podstawie:

„Zwiastun Maryi” 2000, nr 10 (71).