Tekst dłuższy

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, * zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła, *pragniemy razem wyruszyć w drogę, * aby [dobrze przygotować i] owocnie przeżyć synod diecezjalny. *

 Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, * napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, *abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, * otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. *

 Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, * abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością *odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, * budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. *

Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, * abyśmy napełnieni Twoimi darami, * odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego * w jedności z całym Kościołem powszechnym. *

 Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, * prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary! *

Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami! *

Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami! *

Święta Kingo, módl się za nami! *

Wszyscy Święci i Błogosławieni diecezji tarnowskiej, * módlcie się za nami!

Tekst krótszy

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, * obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem, * abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła * owocnie przeżyli synod diecezjalny. *

Pragniemy * w jedności z Kościołem powszechnym * odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski *i w świetle Ewangelii * właściwie odczytać znaki czasu. *

Maryjo, Matko Kościoła * i Patronko Diecezji Tarnowskiej, * prowadź nas i wspieraj * w sy­no­dal­nej pielgrzymce wiary! *

Wszyscy Święci i Błogosławieni * diecezji tarnowskiej, * módlcie się za nami!