Boże, Ojcze miłosierny, * który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, *i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, * Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. * Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych * ze wszystkich narodów, ludów i języków. *Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach * współczesnego świata * i daj im łaskę owocnego przeżycia * Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. *

 Ojcze niebieski, * uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. * Naucz nieść wiarę wątpiącym, *nadzieję zrezygnowanym, * miłość oziębłym, * przebaczenie winnym * i radość smutnym. * Niech iskra miłosiernej miłości, * którą w nas zapaliłeś, * stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca * i odnawiającym oblicze ziemi. *

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. *
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. *
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.