ZA CHRYSTUSEM

Słowa: s. M. Teresa Anna Izworska OSC
Muzyka: Piotr Pałka

Refren:
Chryste, Ty jesteś Drogą do Ojca.
W swojej miłości zjednocz nas!
Chryste, Ty jesteś Drogą do Ojca.
W swojej miłości zjednocz nas!
 
1.
Wielbimy Ciebie, Trójco Przenajświętsza:
Ojcze i Synu, i Duchu Miłości!
Otworzyć chcemy serc i sumień wnętrza
na Twój głos wzywający do świętości!
 
Refren: Chryste, Ty jesteś...
 
2.
Nasz Zbawicielu, który żyjesz w chwale,
że jesteś z nami, Tobie dziękujemy;
w Twoim Kościele wzniesionym na Skale
przez sakramenty zbawienie czerpiemy.
 
Refren: Chryste, Ty jesteś...
 
3.
Razem z Kościołem w drogę wyruszamy
bo życie nasze jest pielgrzymowaniem.
Ciebie, o Chryste, Wodzem obieramy;
w Maryi dłonie z pokornym oddaniem.
 
Refren: Chryste, Ty jesteś...
 
4.
Ofiaruj, Matko, Ojcu Przedwiecznemu
nasze rodziny, młode pokolenie.
Niech zawsze wiernie służą Panu swemu
przez godne życie i prawe sumienie!
 
Refren: Chryste, Ty jesteś...
 
5.
I Was wzywamy, Święci Patronowie!
Modlitwa sprawi przez Boga przyjęta,
że światło dla nas będzie w Jego Słowie,
programem życia Ewangelia Święta!
 
Refren: Chryste, Ty jesteś...
 

Nagranie MP3

Nuty 1-głosowe i tekst

Nuty 4-głosowe i tekst