sł. i muz. Jakub Blycharz

 
1.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
przyjdzie mi pomoc;
pomoc od Pana, wszak Bogiem On
miłosiernym jest.
 
2.
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
by w swe ramiona wziąć,
rany uleczyć Krwią swoich ran,
nowe życie tchnąć.
 
Refren
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (2 razy)
 
3.
Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
czyńmy jak nasz Bóg.
 
Refren
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (2 razy)
 
4.
Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!
 
Refren
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (2 razy)
 
* * *
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
swe troski w Panu złóż
i ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
żyje Pan, Twój Bóg.
 
Refren
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (kilka razy)

 

— — — — — — — — — — — — — — — —

Hymn Światowych Dni Młodzieży 2016 (nagranie mp3)
Hymn Światowych Dni Młodzieży 2016 (nuty)