W święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej, stajemy, Maryjo, u Twojego tronu w Bocheńskim Sanktuarium wraz z naszymi rodzinami, aby wspólnie z To­bą oddać Bogu należne uwielbienie i wyznać naszą wiarę, wspominając Twój akt ofiarowania Jezu­sa Chrystusa w świątyni Jerozolimskiej.

Pragniemy również Tobie, Maryjo, złożyć nasz hołd i oddać należną Ci cześć, zawierzając Tobie nas samych, nasze rodziny, naszą parafię, diecezję, Kościół i nasze jutro w tych – jakże nie­pew­nych – czasach.

Chcemy Cię, Maryjo, prosić, byś wyjednała nam u swojego Syna, Jezusa, moc i siłę do speł­nienia powierzonych nam przez Boga zadań. Zdajemy sobie sprawę, że bez Bożej pomocy, bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. Dlatego zwracamy się do Ciebie, nasza Matko, któraś obrała sobie tron w tym bocheńskim grodzie, abyś wyprosiła nam światło Ducha Świętego i Jego dary, tak bardzo potrzebne do mężnego kroczenia i świadczenia o Chrystusie wobec współczesnego świata, który usiłuje wszystko, co Boże, zepchnąć na mieliznę obojętności w imię źle pojętej wolności i tolerancji.

* * *

• Przyjmij, Maryjo, tych, którzy w celu przezwyciężenia zła i wpływów złego ducha włączyli się przez pod­ję­te zobowiązania do Twojego Wolontariatu. Pomóż im wytrwać w tych po­sta­no­wie­niach dla dobra ich samych, jak również ku pożytkowi wielu wiernych borykających się z licznymi trudnościami i nałogami.

Kapłanom i siostrom zakonnym wyjednaj świętość życia i daj im moc, siłę i wielką gorliwość w podejmowaniu nowej ewangelizacji współczesnego świata.

• Wyproś, Maryjo, rodzicom gorącą i silną wiarę, niech ją przekazują swoim dzieciom przez świa­dec­two życia opartego na Bogu i Jego przykazaniach.

Młodzieży uproś ducha otwartości na Boże Słowo, by z młodzieńczą gorliwością, odwagą i za­pa­łem dawała świadectwo miłości opartej na Ewangelii.

Dzieciom przekazuj, Maryjo, swoje orędzie, niech z wiarą, miłością i właściwą sobie prostotą nio­są je współczesnemu światu.

• Dźwigających ciężar choroby albo podeszłego wieku obdarz pogodą ducha i ludzką ży­czli­wo­ścią.

• Zawierzamy Ci także tych, którzy już odeszli od nas do wieczności, a którym zawdzięczamy tak wiele: wiarę w Boga, przykład umiłowania Ojczyzny i Kościoła, trwania w nadziei nawet w chwi­lach najtrudniejszych.

* * *

Królowo Różańca Świętego, Pani Bocheńska, bądź dla nas Matką, Orędowniczką i Prze­wod­ni­czką na drogach doczesnego życia. Niech Twoje Sanktuarium w Bochni będzie dla wszystkich miejscem uwielbiania Boga, miejscem nadziei, przemiany i dążenia do świętości. Niech zawsze wzno­si się tu do Ciebie modlitwa różańcowa.

Z różańcem i gromnicą w ręku składamy dziś przed Tobą, Maryjo, przyszłość diecezji, parafii, naszych rodzin i nas samych. Amen.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Powyższa modlitwa związana jest z podjęciem zobowiązań Wolontariatu Maryjnego, dzia­ła­ją­ce­go w Bochni od roku 2010.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Osobny artykuł o Wolontariacie Maryjnym

Tekst tej modlitwy w formacie programu Word