Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw
Intencje Mszy Świętych na tydzień

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe
na stronie internetowej Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni
umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą, lub umieszczone są na podstawie prawa.

   

Piesza pielgrzymka do Łapczycy

W Bochni istnieje stary i piękny zwyczaj corocznego pielgrzymowania do „górnego” Kościoła w Łapczycy w dzień poświęcony Matce Bożej Szkaplerznej, czyli 16 lipca, lub w najbliższą temu świętu niedzielę. W pielgrzymce bierze udział wielu wiernych, którzy pod przewodem bocheńskich kapłanów z modlitwą i śpiewem na ustach pieszo pokonują trasę nieco ponad 4 km, by u stóp Maryi złożyć swe podziękowania i prośby. Towarzyszy im często bocheńska orkiestra górnicza. Niektórzy z uczestników nie opuścili ani jednej takiej pielgrzymki od kilkudziesięciu lat. Miejscem docelowym wędrówki jest zabytkowy kościółek pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łapczycy. Znajduje się tam łaskami słynąca figura Matki Bożej. Kościółek jest tak mały, że nie może pomieścić przybyłych, gromadzą się więc oni wokół świątyni w cieniu rosnących tam lip. Do pątników z Bochni dołączają też licznie mieszkańcy Łapczycy. Rozpoczyna się nabożeństwo: najpierw Msza św., a następnie procesja eucharystyczna z licznymi feretronami przyniesionymi przez pielgrzymów. Część uczestników pokonuje pieszo również drogę powrotną.

Historia tej corocznej pielgrzymki do Łapczycy sięga roku 1849. Szalała wówczas w Bochni i okolicach epidemia cholery. Chorobę przywlekło prawdopodobnie wojsko rosyjskie ciągnące tędy na Węgry, by pomóc Habsburgom w tłumieniu Wiosny Ludów. Po ludzku sądząc, nie było sposobu powstrzymania zarazy. Wtedy to „dla uproszenia Bożego miłosierdzia i powstrzymania cholery z inicjatywy proboszcza Gluzińskiego górnicy wraz z mieszkańcami miasta”1 wyruszyli z Bochni w święto Matki Bożej Szkaplerznej z pielgrzymką do kościoła w Łapczycy i odprawili tam Mszę św. z procesją.Groźna epidemia ustała.

Tradycja podaje, że podpowiedzią dla organizatorów pielgrzymki był sen pewnego bocheńskiego górnika. „Z inicjatywy pewnego górnika, za przyzwoleniem proboszcza bocheńskiego Franciszka Gluzińskiego, wyruszyła procesja z księdzem wikariuszem do Łapczycy. Po odprawionej Mszy Świętej i procesji epidemia przestała się szerzyć. Od tej pory każdego roku mieszkańcy Bochni pielgrzymują do Łapczycy powierzając Matce Bożej swoje prośby, intencje i problemy”2.

Kronika parafialna w Łapczycy zawiera następujący zapis:

„Do Memorabiliów Kościoła Łapczyckiego wypada zapisać Procesyjom Bocheńskich Górników, która w roku 1849 w Dzień Matki Boskiej Szkaplerznej odprawia się do Kościoła Łapczyckiego, pod tytułem Nativitatis BMD. Początek tej procesji jest następujący. W roku 1849 Pani Cholera mocno grasowała w mieście Bochni. W tym strasznym czasie śniło się pewnemu Górnikowi, aby się udali z procesyjom do Matki Bożej w Kościele Łapczyckim, a Pani Cholera przestanie w mieście Bochni grasować. Aby ta procesyja w porządku odbyła się do Kościoła Łapczyckiego, przystąpili Górnicy do swojego Proboszcza Franciszka Gluzińskiego. Aby im pozwolił z procesyjom przyjść do Kościoła Łapczyckiego co i w rzeczy samej otrzymali pozwolenie i zamiar pobożny od M. Ks. Gluzińskiego pochwalony został i księdza wikarego z procesyjom posłał, a ja także pozwoliłem na tak chwalebne nabożeństwo i Mszę św. w Kościele parafialnym odprawiłem za ich intencjom. A po odprawionej procesyji do Kościoła Łapczyckiego Pani Cholera ustała grasować w mieście Bochni... A tak co rok te procesyjom Górnicy Bocheńscy do Kościoła Łapczyckiego odprawiali. W roku 1854 w Bochni na wizycie kanonicznej będącego Jaśnie W. Ks. Biskupa Górnicy Bocheńscy prosili, aby im wolno było co rok odprawiać procesyjom do Kościoła Łapczyckiego, który nie tylko zezwolił ale nawet ich pobożnie pochwalił. – Pisałem dnia 1 marca 1859 r. – Ks. Adalbert Dybczak, p. Łapczycki”3.

Na pamiątkę tego zdarzenia parafianie bocheńscy pielgrzymowali odtąd co roku do kościółka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łapczycy, by dziękować Bogu i Jego Matce za cudowne ocalenie. Pielgrzymek tych nie powstrzymały zarządzenia władz austriackich, które zabraniały organizowania tego rodzaju praktyk bez wyraźnego zezwolenia zaborcy. „Każdego roku, bez względu na to, czy panował pokój, czy w okolicy trwały działania zbrojne, organizuje się pielgrzymki na pamiątkę cudownego ocalenia miasta”4. Nawet przemarsze wojsk czy inne działania wojenne nie były w stanie powstrzymać wiernych przed odbyciem corocznej pielgrzymki.

Pielgrzymek do Łapczycy nie powstrzymały też, mimo licznych wysiłków, władze komunistyczne PRL-u. „W zakazach nie było widać żadnej myśli przewodniej, zależały od kaprysu Przewodniczącego PPRN, który brał pod uwagę zachowanie proboszcza, czy było w miarę spolegliwe, czy przeciwstawiał się lokalnym władzom partyjno-rządowym. I tak w 1961 r. zakazano odbycia tradycyjnej procesji do «górnego» kościoła w Łapczycy. Mimo zakazu parafianie przybyli prywatnie, i to licznie, na miejsce docelowe, gdzie odprawiono dla nich tradycyjne nabożeństwo. Pozwolenie to odzyskano w 1964 r., ale ze zmienioną trasą, z drogi głównej na stary ujazd, tzw. Górny Gościniec”5.

Łapczycki Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest zabytkiem klasy zerowej. Zbudowany został z ciosanego kamienia, w stylu gotyckim przez króla Kazimierza Wielkiego w roku 1340. Prawdopodobnie miał być miejscem modlitwy drużyny królewskiej podczas polowań w Puszczy Niepołomickiej, mógł też być podarunkiem dla klasztoru benedyktynów w Tyńcu lub fundacją ekspiacyjną za nieprawnie zawarte małżeństwo Kazimierza Wielkiego. Do czasu wybudowania w Łapczycy nowego kościoła św. Anny gotycka świątynia kazimierzowska pełniła funkcję kościoła parafialnego (czyli do początków XVIII w.). Na początku XIX wieku została zamknięta i częściowo zdewastowana przez austriackie władze zaborcze, odnowiona w ostatnich latach, stała się kaplicą cmentarną6.

Tradycja pielgrzymek do Łapczycy przetrwała do dziś i nadal jest żywa wśród mieszkańców Bochni i okolic. Trasa procesji pielgrzymkowej wiedzie obecnie tzw. Górnym Gościńcem, historyczną drogą handlową z Krakowa na Ruś i Węgry. Podróżowali tędy często polscy władcy, m.in. Bolesław Wstydliwy ze św. Kingą, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski, Władysław Jagiełło. Droga wije się wśród pół i przebiega przez malowniczą okolicę: z jednej strony widać w oddali Puszczę Niepołomicką, z drugiej szczyty Tatr7.

Datę pielgrzymki można z łatwością ustalić, bo jest nią niedziela najbliższa dnia 16 lipca, czyli niedziela wypadająca w dniach 13–19 lipca. Wyjście spod Bazyliki św. Mikołaja ma miejsce o godz. 8.30, a w Łapczycy o godz. 10.00 ksiądz przybyły z Bochni odprawia Mszę św. i głosi kazanie. Pielgrzymi składają na tacę swoje ofiary na utrzymanie i odnawianie zabytkowego łapczyckiego kościoła Matki Bożej.

Serdecznie zapraszamy.

ks. Krzysztof Pikul

1 Teofil Wojciechowski, Kościelne dzieje Bochni 1772–1985, Bochnia 2013, str. 560.

2 Czesław Sieczka, Pielgrzymka do Łapczycy. „Zwiastun Maryi”, 2002, nr 9, str. 16.

3 Dorota Mleczko, 150. pielgrzymka bocheńskich górników. „Tarnowski Gość Niedzielny”, nr 34/309, 22.08.1999 r.

4 Marta Bukowska, Najstarsza bocheńska pielgrzymka. „Zwiastun Maryi”, 2004, nr 9, str. 22.

5 Teofil Wojciechowski, Kościelne dzieje Bochni 1772–1985, Bochnia 2013, str. 472 (przypis).

6 Por. Marta Bukowska, Najstarsza bocheńska pielgrzymka. „Zwiastun Maryi”, 2004, nr 9, str. 22.

7 Por. tamże.

Oglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików „cookies” i stosowanie innych podobnych technologii.

© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016