Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw
Intencje Mszy Świętych

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe
na stronie internetowej Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni
umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą, lub umieszczone są na podstawie prawa.

   

Kościół Szkolny - wnętrze - DSC 0248

Kościół Szkolny, pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, został zbudowany w latach 1932–1937 według projektu krakowskiego architekta Wacława Nowakowskiego. Powstał on z inicjatywy katechety gimnazjalnego ks. Alojzego Nalepy przy dużym zaangażowaniu ówczesnego dyrektora szkoły – Franciszka Słuszkiewicza. Zbudowany z kamienia oraz cegły na planie prostokąta. zakończonego od strony zachodniej charakterystyczną absydą. Przy głównym wejściu po prawej stronie znajduje się wyryta w kamieniu data rozpoczęcia budowy: 18 IX 1932 r.

Kościół Szkolny - od wschoduWe wnętrzu świątyni uwagę zwracają przede wszystkim witraże projektowane przez Henryka Nostitz-Jankowskiego (1885–1948), a wy­ko­na­ne w 1936 r. przez poznański zakład witraży Polichromia. W dwu dużych oknach od strony po­łu­dnio­wej przedstawiona jest scena zwia­sto­wa­nia anielskiego. Nad ołtarzem bł. Karoliny Kózka znajduje się okrągły witraż przed­sta­wia­ją­cy św. Kazimierza Królewicza, natomiast po drugiej stronie nad ołtarzem św. Stanisława znajduje się witraż przed­sta­wia­ją­cy św. Kingę. (Co cie­ka­we, jego twórcy w roku 1936 pod­pi­sa­li: Św. Kinga – przewidując chyba jej kanonizację).

Okrągłe witraże w ścianie absydy przedstawiają charakterystyczne, eucharystyczne symbole chrześcijańskie:

W pierwszym oknie umieszczony jest pelikan, który karni pisklęta własną krwią. Jest symbolem Chrystusa mówiącego w czasie ostatniej wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje, (...) bierzcie i pijcie to jest Krew Moja”.

Baranek paschalny, którego widzimy w drugim oknie jest znany z rytuału żydowskiego. W czasie nocy poprzedzającej wyjście z niewoli egipskiej ocaleli pierworodni tylko z tych rodzin, które pomazały odrzwia swoich domów krwią baranka. Ona ocaliła od śmierci synów narodu wybranego. Krew Jezusa, nowego baranka paschalnego uwalnia z grzechu pierworodnego i prowadzi do wol­no­ści dzieci bożych.

Nad tabernakulum umieszczony jest symbol Trójcy św. Dalej, po prawej stronie widzimy arkę przymierza i rybę, która na początku chrześcijaństwa, gdy obowiązywała dyscyplina arcani, symbolizowała Chrystusa. W języku greckim ryba znaczy „ichthys”. Słowo to można utworzyć biorąc pierwsze litery greckich słów: Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel (Iesous Christos Theou Yios Soter).

W nawie południowej znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona ks. Antoniemu Cza­pliń­skie­mu (1915–1981) wybitnemu katechecie Liceum Ogólnokształcącego i prefektowi Bursy Gim­na­zjal­nej, taternikowi i krajoznawcy. Została ona ufundowana w oku 1991 przez jego wychowanków.

Droga krzyżowa została wykonana przez Marie Szczawińska z Poznania, zaś tabernakulum przez złotnika Jarskiego.

Ołtarz w którym umieszczono relikwie bł. Karoliny Kózki, jest dziełem Kazimierza Malskiego z Ropczyc.

Oglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików „cookies” i stosowanie innych podobnych technologii.

© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016