Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw
Intencje Mszy Świętych

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe
na stronie internetowej Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni
umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą, lub umieszczone są na podstawie prawa.

   

Przygotowanie duchowe

Nawet najstaranniejsze przeprowadzenie formalności przedślubnych nie jest gwarancją szczę­ścia w małżeństwie. Musimy pamiętać, że najważniejszym celem sakramentu Małżeństwa jest osiągnięcie nieba przez całą rodzinę: męża, żonę i dzieci. A to możliwe jest tylko z Bogiem. Również tylko On jest Panem szczęścia tu, na ziemi. Bardzo potrzebna jest nam Jego pomoc, a wiadomo, że źródłami Bożej łaski są Sakramenty św.

Do Małżeństwa musimy też przygotować swoją psychikę, swą duchowość, swój charakter. Jeśli np. nauczymy się lekceważyć szóste przykazanie Boże, to będą potem poważne problemy z wier­no­ścią małżeńską, będą też i podejrzenia (zresztą uzasadnione), a to wszystko burzy jedność rodzinną i odbiera radość i szczęście. Jeśli zabiegać będziemy tylko o własną przyjemność, to ani my sami, ani nikt inny w naszej rodzinie nie zazna szczęścia. Jeśli zaś zadbamy o szczęście innych, wówczas znajdziemy też i swoje własne.

Wszystkie te rady zawarte są w nauczaniu Pana Jezusa, a więc najlepszym przygotowaniem do Małżeństwa jest życie w przyjaźni z Bogiem (Sakramenty św.) i kierowanie się na co dzień Bożą nauką (przykazania Boże). Ogromną rolę odgrywa również modlitwa rodziny, zwłaszcza modlitwa do Maryi, która przecież jest Matką świętej Rodziny.

Wybór parafii

Pojawiają się dwa pytania, wzajemnie od siebie niezależne:

 1. W której parafii będziemy załatwiać wszystkie potrzebne formalności?

 2. W której parafii będzie nasz ślub, czyli sakrament Małżeństwa?

Formalności przedślubne mogą być załatwiane w parafii, gdzie faktycznie mieszka narzeczona, albo w parafii, gdzie faktycznie mieszka narzeczony. Nie liczy się, gdzie ktoś jest zameldowany albo gdzie był ochrzczony, lecz gdzie rzeczywiście mieszka przez ostatnie trzy miesiące.

Z ważnego powodu formalności mogą być też załatwiane w jakiejś całkiem innej parafii, ale wtedy konieczna jest pisemna zgoda od proboszcza którejś jednej z dwóch wyżej wymienionych parafii.

Ślub w kościele zazwyczaj odbywa się w parafii, w której przeprowadzono urzędowe formalności. Może jednak odbyć się w którejkolwiek innej parafii. W takim przypadku trzeba omówić to z księdzem, z którym załatwiamy sprawy przedślubne. Przygotowanie formalne zakończy się wtedy nie ślubem, lecz wystawieniem dokumentu (tzw. licencja) uprawniającego do zawarcia sakramentu Małżeństwa w innej parafii.

Formalności konieczne przed sakramentem Małżeństwa

 1. Katechezy przedmałżeńskie („kurs przedmałżeński”), w dowolnej parafii, zakończone najpóźniej 6 miesiące przed ślubem.

 2. Zgłoszenie się do kancelarii w parafii, w której chcemy zawrzeć Małżeństwo, w celu ustalenia daty ślubu oraz zasięgnięcia informacji o potrzebnych dokumentach (nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem).

 3. Tzw. pierwsza rozmowa w kancelarii tej parafii, w której załatwiać będziemy formalności. Przychodzą na nią 3 miesiące przed ślubem obydwoje narzeczeni. Przynoszą wymagane dokumenty:

– Pisemna zgoda proboszcza własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej, jeśli formalności będziemy przeprowadzać w parafii, w której żadne z nich nie mieszka.

– Aktualne metryki Chrztu obydwu stron wydane w celu zawarcia Małżeństwa (tj. z datą do trzech miesięcy wstecz).

– Świadectwa Bierzmowania, jeśli metryka Chrztu nie zawiera notatki o Bierzmowaniu.

– Dowody osobiste lub paszporty.

– Wdowiec lub wdowa przynosi akt zgonu współmałżonka.

– Osoba, której wcześniejszy ślub kościelny był nieważny, przynosi akt stwierdzenia nieważności wydany przez władzę kościelną.

– Osoba związana wcześniej innym związkiem cywilnym przynosi akt zawarcia i akt rozwiązania tego związku.

– Świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatnich klas dwóch ostatnio ukończonych szkół, np. z ostatniej klasy gimnazjum i ostatniej ze szkoły średniej.

– Zaświadczenia o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej („kurs przedmałżeński”).

– Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, w dwóch egzemplarzach, sporządzone do sześciu miesięcy przed dniem ślubu. Jest ono niezbędne, jeśli ślub kościelny ma pociągać za sobą skutki cywilnoprawne (tzw. ślub konkordatowy). Jeśli natomiast związek cywilny zawarto już wcześniej, to konieczny jest akt ślubu cywilnego.

 4. Pierwsza Spowiedź św. przedślubna, niedługo po pierwszej rozmowie w kancelarii. Przed wyznaniem grzechów należy powiedzieć, że jest to pierwsza Spowiedź św. przedślubna. Po niej, a przed drugą Spowiedzią św. przedślubną, można jeszcze wiele razy się spowiadać. Oprócz otrzymanej kartki dobrze jest mieć ze sobą sprawny długopis.

 5. Zgłoszenie się do parafii swojego wcześniejszego zamieszkania z wypisaną przez księdza prośbą o wygłoszenie zapowiedzi przedmałżeńskich. Takich parafii może być kilka.

 6. Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego, zwanej też poradnią rodzinną albo przedmałżeńską. Zwykle są to trzy spotkania, trwające każde ok. godziny, szczegóły uzależnione są od planu pracy poradni. Poradnie dostępne są w niektórych większych parafiach.

 7. Dzień skupienia narzeczonych (niedzielne spotkanie, połączone z okazją do Spowiedzi św. i Mszą św., trwające łącznie ok. 3 godzin). Miejscem może być dowolna parafia, w której takie dni skupienia się odbywają.

 8. Prośba w parafiach swojego wcześniejszego zamieszkania o zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich, gdy już zostały wygłoszone.

 9. Tzw. druga rozmowa w kancelarii parafialnej, kilka lub kilkanaście dni przed ślubem, tam, gdzie odbyła się rozmowa pierwsza. Przynieść trzeba następujące dokumenty:

– Zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich.

– Zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w poradni rodzinnej.

– Zaświadczenie o uczestnictwie w dniu skupienia narzeczonych.

– Dokumenty, których zabrakło na pierwszej rozmowie.

10. Druga Spowiedź św. przedślubna, bezpośrednio przed zawarciem Małżeństwa. W trakcie Spowiedzi należy poinformować, że jest to druga Spowiedź św. przedślubna. Warto mieć ze sobą długopis.

11. W dniu ślubu przychodzimy do zakrystii 15 minut przed umówioną godziną, przynosimy ze sobą zaświadczenia o odbyciu dwóch Spowiedzi św. przedślubnych. Przynosimy też obrączki oraz ewentualne pamiątki do poświęcenia.

12. Świadkowie w dniu ślubu przynoszą do zakrystii swoje dowody osobiste lub paszporty.

Kurs przedmałżeński (katechizacja przedmałżeńska)

Parafia św. Mikołaja w Bochni organizuje zwykle kurs przedmałżeński dwa razy w roku: raz rozpoczyna się on przy początku Wielkiego Postu i kończy się przed Wielkanocą, a za drugim razem rozpoczyna się mniej więcej w połowie listopada, a kończy się przed Bożym Narodzeniem. Spotkania odbywają się wieczorem w piątki i niedziele, zwykle o godz. 18.00. Miejscem spotkań może być Kościół Szkolny, sala pod Wikarówką albo sala Poradni Życia Rodzinnego.

Inne parafie również prowadzą katechizację przedmałżeńską, można z ich oferty skorzystać.

Dzień skupienia narzeczonych

Dzień skupienia w Bochni odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 12.30 w Kościele Szkolnym. Jest to m.in. adoracja Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie, możliwość Spowiedzi św. oraz Msza św. z odpowiednim kazaniem.

Poradnia Życia Rodzinnego

Poradnia Życia Rodzinnego w Bochni, zwana też poradnią rodzinną albo przedmałżeńską, serdecznie zaprasza nie tylko narzeczonych przygotowujących się do za­war­cia sakramentu Małżeństwa, lecz także małżonków z dowolnym stażem małżeńskim.

→ Więcej informacji o poradni rodzinnej

 

Oglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików „cookies” i stosowanie innych podobnych technologii.

© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016