Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw
Intencje Mszy Świętych

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe
na stronie internetowej Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni
umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą, lub umieszczone są na podstawie prawa.

   

Akt zawierzenia Matce Boskiej Bocheńskiej (odmawiany co roku 2 lutego)

W święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej, stajemy, Maryjo, u Twojego tronu w Bocheńskim Sanktuarium wraz z naszymi rodzinami, aby wspólnie z To­bą oddać Bogu należne uwielbienie i wyznać naszą wiarę, wspominając Twój akt ofiarowania Jezu­sa Chrystusa w świątyni Jerozolimskiej.

Pragniemy również Tobie, Maryjo, złożyć nasz hołd i oddać należną Ci cześć, zawierzając Tobie nas samych, nasze rodziny, naszą parafię, diecezję, Kościół i nasze jutro w tych – jakże nie­pew­nych – czasach.

Chcemy Cię, Maryjo, prosić, byś wyjednała nam u swojego Syna, Jezusa, moc i siłę do speł­nienia powierzonych nam przez Boga zadań. Zdajemy sobie sprawę, że bez Bożej pomocy, bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. Dlatego zwracamy się do Ciebie, nasza Matko, któraś obrała sobie tron w tym bocheńskim grodzie, abyś wyprosiła nam światło Ducha Świętego i Jego dary, tak bardzo potrzebne do mężnego kroczenia i świadczenia o Chrystusie wobec współczesnego świata, który usiłuje wszystko, co Boże, zepchnąć na mieliznę obojętności w imię źle pojętej wolności i tolerancji.

* * *

• Przyjmij, Maryjo, tych, którzy w celu przezwyciężenia zła i wpływów złego ducha włączyli się przez pod­ję­te zobowiązania do Twojego Wolontariatu. Pomóż im wytrwać w tych po­sta­no­wie­niach dla dobra ich samych, jak również ku pożytkowi wielu wiernych borykających się z licznymi trudnościami i nałogami.

• Kapłanom i siostrom zakonnym wyjednaj świętość życia i daj im moc, siłę i wielką gorliwość w podejmowaniu nowej ewangelizacji współczesnego świata.

• Wyproś, Maryjo, rodzicom gorącą i silną wiarę, niech ją przekazują swoim dzieciom przez świa­dec­two życia opartego na Bogu i Jego przykazaniach.

• Młodzieży uproś ducha otwartości na Boże Słowo, by z młodzieńczą gorliwością, odwagą i za­pa­łem dawała świadectwo miłości opartej na Ewangelii.

• Dzieciom przekazuj, Maryjo, swoje orędzie, niech z wiarą, miłością i właściwą sobie prostotą nio­są je współczesnemu światu.

• Dźwigających ciężar choroby albo podeszłego wieku obdarz pogodą ducha i ludzką ży­czli­wo­ścią.

• Zawierzamy Ci także tych, którzy już odeszli od nas do wieczności, a którym zawdzięczamy tak wiele: wiarę w Boga, przykład umiłowania Ojczyzny i Kościoła, trwania w nadziei nawet w chwi­lach najtrudniejszych.

* * *

Królowo Różańca Świętego, Pani Bocheńska, bądź dla nas Matką, Orędowniczką i Prze­wod­ni­czką na drogach doczesnego życia. Niech Twoje Sanktuarium w Bochni będzie dla wszystkich miejscem uwielbiania Boga, miejscem nadziei, przemiany i dążenia do świętości. Niech zawsze wzno­si się tu do Ciebie modlitwa różańcowa.

Z różańcem i gromnicą w ręku składamy dziś przed Tobą, Maryjo, przyszłość diecezji, parafii, naszych rodzin i nas samych. Amen.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Powyższa modlitwa związana jest z podjęciem zobowiązań Wolontariatu Maryjnego, dzia­ła­ją­ce­go w Bochni od roku 2010.

— — — — — — — — — — — — — — — —

→ Artykuł o Wolontariacie Maryjnym

→ Tekst tej modlitwy w formacie programu Word

Oglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików „cookies” i stosowanie innych podobnych technologii.

© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016