Bardzo prosimy, aby formułując intencje, zwracać się w modlitwie do Pana Boga albo Matki Bożej, a nie do księdza, uczestników nabożeństwa czy kogoś jeszcze innego. Niech osoba pisząca pomyśli „to ja proszę Matkę Bożą”, nie zaś „niech ktoś inny zrobi to za mnie”.

Dla przykładu: intencja zaczęta od słów „Matko Boża, proszę...” albo „Maryjo, dziękuję...” jest modlitwą skierowaną do Matki Bożej. Natomiast „Proszę o modlitwę...” (kogo?) albo „Proszę was...” (kogo?) jest zleceniem modlitwy jakiemuś nie wiadomo komu, czyli nikomu.

Wpisy skierowane ani nie do Pana Boga, ani nie do Jego Matki nie będą publikowane.

Lista intencji

Wpisz się do Księgi intencji