Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw
Intencje Mszy Świętych na tydzień

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe
na stronie internetowej Parafii pw. św. Mikołaja w Bochni
umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą, lub umieszczone są na podstawie prawa.

  

Święta Kinga

• 1234-03-05 – Narodziny św. Kingi (w Ostrzyhomiu na Węgrzech)

• 1239 – Jej przyjazd do Polski i zaręczyny z Bolesławem

• 1246 – Ślub z Bolesławem

• 1251 – Pierwszy szyb kopalni soli w Bochni

• 1253 – Fundacja kościoła św. Mikołaja w Bochni

• 1257 – Bolesław oddaje św. Kindze we władanie Ziemię Sądecką

• 1279-12-10 – Śmierć Bolesława Wstydliwego

• 1279 – Przeprowadzka św. Kingi do klarysek w Starym Sączu

• 1288 – Wstąpienie św. Kingi do zakonu

• 1292-07-24 – Śmierć św. Kingi w zakonie w Starym Sączu

• 1690-06-10 – Beatyfikacja Kingi – papież Aleksander VIII

• 1999-06-16 – Kanonizacja bł. Kingi w Starym Sączu – św. Jan Paweł II

Bochnia

• Jedna z najstarszych osad ziemi krakowskiej, początki prawdopodobnie w XII w.

• 1198 – Pierwsza wzmianka historyczna o Bochni i wydobywaniu soli (klasztor bożogrobców w Mie­cho­wie miał otrzymywać sól z Bochni)

• 1248 – Miasto Bochnia jest już znane z wydobycia soli metodą solankową, w nim drewniany kościół św. Mikołaja ufundowany przez księżnę Grzymisławę, matkę Bolesława Wstydliwego, dla potrzeb miejscowych górników

• 1251 – Pierwszy szyb kopalni w Bochni, odkryto wtedy pokłady soli kamiennej na terenie bocheńskich źródeł solnych

• 1253 – Utworzenie parafii i lokacja miasta na magdeburskim prawie miejskim

• 1253 – Św. Kinga ufundowała murowany kościół św. Mikołaja w miejscu drewnianego, ale w po­cząt­kach XV w. spłonął

• 1440 – Zakończenie odbudowy kościoła św. Mikołaja w stylu gotyckim małopolskim

• 1618 lub wcześniej – umieszczenie Cudownego Obrazu Maryi w kościele ojców dominikanów w Bochni.

• 1655 – Pożar miasta i części kościoła św. Mikołaja w czasie potopu szwedzkiego

• 1655–1665 – Odbudowa kościoła św. Mikołaja w stylu barokowym

• 1778-10-02 – Umieszczenie Obrazu w kościele św. Mikołaja

Obraz Matki Bożej „Bocheńskiej” w Wieliczce

• XV/XVI w. – Powstanie Obrazu (kopia Częstochowskiego), autor nieznany, płótno naciągnięte na mo­drze­wio­wą deskę

• Niepewna hipoteza powstania: Kraków, 1430 r., kopia Obrazu Częstochowskiego odnawianego po na­pa­dzie Husytów

• Pierwszy właściciel – podobno mieszczanin z Wieliczki, Krzysztof Bąkowski

• 1604 lub 1620 – Podczas pożaru miasta Obraz zatrzymał ogień

• Właściciel oddał Obraz do kościoła w Wieliczce, ale nie umieszczono tam Obrazu w ołtarzu, więc dał go potem ojcom dominikanom w Bochni

Obraz u ojców dominikanów w Bochni

• 1618 lub wcześniej – Początek Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni (kościół do­mi­ni­ka­nów), dokładna data nieznana. Wkrótce Obraz zasłynął wielu łaskami

• 1621 – Umieszczenie Obrazu w ołtarzu Różańcowym

• 1637-07-28 – „Cud łez” w obecności duchownych i wielu wiernych

• 1637-10-29 – „Cud łez” w obecności komisji kościelnej i wielu innych osób

• 1638-05-15 – „Cud łez” w obecności komisji kościelnej i wielu innych osób

• Potem rozkwitł kult Obrazu, przychodziły pielgrzymki, malowano kopie, starano się o koronację, ale przeszkodziły wojny, potem rozbiory Polski

• 1639 – Książka o cudach (ok. 30 przykładów uzdrowień i łask) za sprawą Matki Bożej Bocheńskiej i o łzach Obrazu

• 1746 – Osobny ołtarz dla Obrazu

• 1777 – Kasata klasztoru dominikanów przez zaborców, zburzenie kościoła dominikanów

Obraz w kościele św. Mikołaja w Bochni

• 1778-10-02 – Przeniesienie Obrazu, naczyń liturgicznych i wotów do kościoła św. Mikołaja, do spec­jal­nie wybudowanej kaplicy

• Koniec XVIII w. – Zabory, zakaz pielgrzymek i bractw religijnych, Obraz umieszczony w mało wi­docz­nym miejscu ołtarza

• 1860 – Odnowienie Obrazu, nowa intronizacja w kościele, znów powstaje bractwo różańcowe

• XIX w. – (brak zapisów w kronice)

• XX w. – Ożywienie kultu w czasie I wojny światowej, ponowne ożywienie po koronacji Obrazu

• Starania o koronację rozpoczął bp Leon Wałęga

• 1933-12-01 – Dekret Stolicy Apostolskiej zezwalający na koronację

• 1934-08-15 – Planowana data koronacji, ale odwołano koronację z powodu powodzi

• 1934-10-07 – Koronacja Obrazu koronami papieskimi – bp Franciszek Lisowski w obecności 120 tys. ludzi

Późniejsze wydarzenia

• Od 1970 r. – Rozszerzony 8-dniowy odpust w Bochni

• 1985-10-05/06 – 50-lecie koronacji i nowe korony dla Matki Bożej i Pana Jezusa (uroczystość 2-dniowa, opóźniona o rok z powodu śmierci ks. proboszcza Stanisława Wójtowicza, który zmarł w dniu 1984-10-03)

• Od 1994-10-07 – Procesja różańcowa w 7. dniu każdego miesiąca

• 1997-11-08 – Podpisanie przez św. Jana Pawła II bulli ustanawiająca kościół św. Mikołaja Bazyliką Mniejszą

• 1997-12-06 – Poświęcenie drzwi spiżowych w związku ze zbliżającym się rokiem jubileuszowym 2000 – kard. Franciszek Macharski

• 1998-10-10 – Uroczyste ogłoszenie kościoła św. Mikołaja Bazyliką Mniejszą

• 2003-02-21 – Zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską formularza Mszy św. o Matce Bożej Bocheńskiej

• 2003-10-07 – Poświęcenie Placu Sanktuaryjnego – bp Wiktor Skworc i abp Damian Zimoń

• 2003-12-06 – Podniesienie kościoła do godności Kolegiaty i ustanowienie Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej

• 2004-10-07 – 70-lecie koronacji Obrazu i 150-lecie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, nowa sukienka Obrazu (dar parafian) i poświęcenie groty z figurą MB Niepokalanej – bp Wiktor Skworc

• 2005-10-09 – Poświęcenie ołtarza polowego i pomnika Jana Pawła II – bp Wiktor Skworc

• 2010-12-06 – Poświęcenie nowego ołtarza Matki Bożej Bolesnej – bp Władysław Bobowski

• 2013-10-07 – Poświęcenie nowego ołtarza błogosławionego (dziś już: świętego) Jana Pawła II – bp Andrzej Jeż

• 2014-11-19 – Przywiezienie z Łagiewnik relikwii św. s. Faustyny

• 2014-12-05 – Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Faustyny i umieszczenie ich wraz z relikwiami św. Jana Pawła II w granitowych klęcznikach

© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016