Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw
Intencje Mszy Świętych na tydzień

       

    

  

Stało się w Bochni wieloletnią już tradycją, że co roku przed Wiel­ka­nocą i przed Bożym Na­ro­dze­niem w piątki, so­bo­ty i nietóre inne dni kilku przed­świą­tecz­nych ty­go­dni młodzież za­an­ga­żo­wa­na w tzw. akcję „Kilo” zachęca kupujących w bo­cheń­skich sklepach do po­dzie­le­nia się częś­cią zakupów z oso­ba­mi naj­uboż­szy­mi. Zabrane w ten sposób produkty parafialny oddział „Caritas” roz­pro­wa­dza wśród najbardziej potrze­bu­jących.

Akcja to stanowi bardzo obfite źródło środków, dzięki któremu „Caritas” przygotowuje przed każdymi Świętami kilkaset paczek dla mniej zamożnych. Dlatego słowa uznania i wdzięczności należą się zarówno wytrwałym młodym Wolontariuszom, jak i hojnym Ofiarodawcom, którzy nie wahają się wspomóc potrzebujących.

© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016