Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw
Intencje Mszy Świętych na tydzień

       

    

  

Caritas Diecezji Tarnowskiej
Oddział przy Parafii św. Mikołaja bpa w Bochni

LogoCaritasuOddział Caritas Diecezji Tarnowskiej przy parafii św. Mikołaja w Bochni liczy 20 osób. Niesie pomoc materialną i duchową ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, wśród których dominują rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte chorobą, bezrobociem albo innymi przy­pad­ka­mi losowymi.

 

Zarząd Oddziału Caritas przy parafii św. Mikołaja w Bochni:

- Ks. Proboszcz Ryszard Podstołowicz – przewodniczący,

- Maria Skrzypek – zastępca przewodniczącego,

- Maria Mikulska – sekretarz,

- Anna Sukiennik – skarbnik.

 

W celu pogłębienia swojej formacji duchowej członkowie naszej Caritas:

- corocznie wyjeżdżają na rekolekcje do Ciężkowic i Gródka nad Dunajcem,

- uczestniczą w dekanalnych dniach skupieniach,

- raz w miesiącu prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy Królowej Różańca Świętego, Pani Bocheńskiej, w bazylice św. Mikołaja bpa w Bochni.

 

Parafialny oddział Caritas Diecezji Tarnowskiej parafii św. Mikołaja bpa w Bochni wydaje żywność przy ul. Matejki w dolnej części Kościoła Szkolnego pw. św. Stanisława Kostki. Caritas parafialna pełni tam dyżury w ostatni piątek każdego miesiąca od 8.00 do 10.00. Wydawana jest wtedy sucha żywność.

 

Potrzebującym udzielana jest pomoc poprzez:

- przygotowywanie paczek na Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia (po ok. 360 paczek),

- paczki mikołajowe dla ludzi chorych z okazji uroczystości Patrona parafii,

- wydawanie od poniedziałku do piątku gorącego posiłku w jadłodajni „Dar serca św. Mikołaja” przy ul. Wąskiej,

- wydawanie żywności uzyskanej z Akcji „Kilo” prowadzonej przez młodzież,

- rozprowadzanie używanych mebli, sprzętu AGD, odzieży, obuwia itp.,

- prowadzenie zbiórek pieniężnych w czasie klęsk żywiołowych, zarówno w kraju, jak i za granicą,

- wizyty członków Caritas w domach osób chorych,

- organizowanie Wigilii dla osób samotnych albo biednych,

- wydawanie żywności i innych produktów, otrzymywanych przy różnych okazjach od innych instytucji.

 

W celu pozyskania środków na rzecz najuboższych i potrzebujących pomocy nasz oddział Caritas podejmuje następujące działania:

- prowadzi zbiórki pieniężne przed kościołem,

- rozprowadza palmy,

- rozprowadza kadzidło na Święto Trzech Króli,

- rozprowadza baranki i paschaliki wielkanocne,

- rozprowadza chlebki,

- rozprowadza chorągiewki nagrobne,

- rozprowadza świece wigilijne,

- prowadzi kwestę w firmach, sklepach i zakładach pracy.

 

Nasz oddział Caritas wspierany jest także przez:

- parafię,

- PSS Społem,

- Stalprodukt SA,

- indywidualnych darczyńców i sponsorów,

- ofiary z tacy uzyskane podczas Mszy św. w Środę Popielcową,

- Akcję „Kilo”.

 

Patronalne Święto Caritas przypada w Drugą Niedzielę Wielkanocną, czyli w Święto Bożego Miłosierdzia.

 

Chcesz nieść pomoc razem z nami? Możesz włączyć się poprzez:

- zwiększenie liczby członków naszej Caritas i ofiarowanie siebie, swojej pracy i czasu,

- ofiarowanie odzieży (czystej i zdatnej do użycia), obuwia, produktów spożywczych,

- wpłacając pieniądze na konto oddziału Caritas przy parafii św. Mikołaja w Bochni:

 

Tel.: 667-290-663.

Bank Pekao SA Oddział w Bochni, nr konta: 67 1240 5208 1111 0000 5477 9354.

 

 

 

 

Parafialny Oddział Caritas przy parafii św. Mikołaja w Bochni dziękuję wszystkim Darczyńcom oraz Sponsorom za okazane serce, za wszelką pomoc rzeczową i finansową. Bóg zapłać!

 

„Wierzymy, że dobro dawane drugiemu człowiekowi
zostaje pomnożone
i nie ginie w niepamięci,
lecz wraca do tego, który je wyświadczył”.

© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016