Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw
Intencje Mszy Świętych na tydzień

       

    

  

Modlitwa w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Tekst dłuższy

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, * zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła, * pragniemy razem wyruszyć w drogę, * aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny. *

 

Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, * napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, * abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości* otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. *

 

Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, * abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością * odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, * budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. *

 

Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, * abyśmy napełnieni Twoimi darami, * odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego * w jedności z całym Kościołem powszechnym. *

 

Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, * prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary! *

 

Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami! *

Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami! *

Święta Kingo, módl się za nami! *

Wszyscy Święci i Błogosławieni diecezji tarnowskiej, * módlcie się za nami!

Tekst krótszy

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, * obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem, * abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła * owocnie przeżyli synod diecezjalny. *

Pragniemy * w jedności z Kościołem powszechnym * odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski * i w świetle Ewangelii * właściwie odczytać znaki czasu. *

Maryjo, Matko Kościoła * i Patronko Diecezji Tarnowskiej, * prowadź nas i wspieraj * w sy­no­dal­nej pielgrzymce wiary! *

Wszyscy Święci i Błogosławieni * diecezji tarnowskiej, * módlcie się za nami!

© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016