Sanktuarium Bochnia

Parafia pw. św. Mikołaja w Bochni

Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia,  tel.: 14 612 34 17
E-mail:  → kancelaria_mikolaj@poczta.onet.pl

Kancelaria parafialna urzęduje od poniedziałku do piątku: 900–1100 i 1700–1800,
a w soboty: 900–1100.
Narzeczeni przyjmowani są w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) od godz. 1600.

Więcej danych kontaktowych
Porządek nabożeństw

      

   

  

Pożegnanie Ojca parafii

Nasz Ksiądz Proboszcz, ks. Prałat dr Wojciech Gałda, złożył na rę­ce ks. Biskupa Ordynariusza rezygnację z piastowanego urzędu. Ksiądz Biskup przychylił się do przedstawionej prośby i rezygnację przyjął. Decyzję tę ogłoszono oficjalnie w środę 14 czerwca 2017 r. Urzędowe przekazanie parafii odbędzie się z początkiem sierpnia 2017 r. Ks. Prałat Wojciech powróci do piastowanych jeszcze do niedawna obowiązków ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Żegnając Czcigodnego Księdza Proboszcza, dziękujemy Mu za całą troskę, jaką włożył w prowadzenie parafii, za pracę nad pogłębianiem życia duchowego, której wyrazem jest m.in. ogromne zaangażowanie w działalność wspólnoty „Strumienie Wody Żywej”, za odnowienie ołtarza w kaplicy Matki Bożej w Bazylice i przeprowadzenie konserwacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej, za ciągłą troskę o piękno Bazyliki i o przebieg dalszych prac konserwatorskich, a także za cichą i nie zawsze dostrzeganą, ale jakże ważną wytrwałą służbę w konfesjonale.

Księże Prałacie, «Bóg zapłać»!

— — — — — — — — — — — — — — — —

Nowym proboszczem parafii św. Mikołaja w Bochni ma zostać ks. Prałat mgr lic. Ryszard Podstołowicz.

Pochodzi z parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach, urodzony 03.04.1965 r. w Bieczu, Święcenia Kapłańskie przyjął 02.06.1990 r. w Tarnowie. Studia licencjackie z teologii dogmatycznej ukończył na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pracował jako wi­ka­riusz w parafiach: Dębica, par. św. Jadwigi (1990–1995), Tarnów, par. św. Stanisława Kostki (1995–1997), Nowy Sącz, par. św. Mał­go­rzaty (1997–2006). W roku 2006 podjął pracę w Caritas Diecezji Tarnowskiej, gdzie po roku został dyrektorem. W dniu 14 czerwca 2017 r. został mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja w Bochni. Oficjalne przekazanie urzędu nastąpi w sierpniu.

Księdzu Proboszczowi Nominatowi życzymy obfitości łask Bożych, przychylności parafian, a także odpowiedniego zdrowia, radości i wytrwałości.

«Szczęść Boże»!

„Chrystus w Solnym Mieście”

w piątek, 9 czerwca 2017 r., miało miejsce kolejne spotkanie „Chrystus w Solnym Mieście”. Było to wspólne uwielbienie Boga, połączone ze świadectwem Doroty Abdelmoula, rzeczniczki Świa­to­wych Dni Młodzieży.

Już dziś zapraszamy na kolejne modlitewne spotkanie z Bogiem...

→ Zobacz!

Tak łatwo kogoś uszczęśliwić

Parafialny oddział «Caritas» kieruje serdeczną prośbę do wszystkich ludzi dobrej woli, gwarantując równocześnie, że wszelka świadczona przez nas pomoc dotrze do osób znajdujących się w prawdziwej potrzebie.

→ Przeczytaj i odpowiedz sercem...

Akcja humanitarna „Rodzina Rodzinie”

Biskupi polscy zachęcają do niesienia pomocy ofiarom wojny syryjskiej. Można to łatwo uczynić, jeśli tylko zechcemy otworzyć nasze serca dla innych...

→ Więcej informacji (kliknij)

Spacery wirtualne

→ Spacer wirtualny po Bazylice św. Mikołaja

→ Spacer wirtualny po Kościele Szkolnym

Matka Boża Bocheńska
wróciła po konserwacji do swojej kaplicy

Od czerwca do października 2016 r. trwały prace kon­serwatorskie mające na celu odnowienie i zabezpieczenie Cudownego Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Przy okazji uzyskano wiele informacji na temat pierwotnego wyglądu Obrazu.

→ Więcej informacji (kliknij)

Wspomnijmy Światowe Dni Młodzieży 2016

W dniach od 26 do 31 lipca 2016 r. miały miejsce w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Był to nie tylko czas spotkania Młodych z Ojcem św., ale też czas głębokich przemyśleń, potrzebnych nie tylko człowiekowi młodemu...

→ Zobacz koniecznie !!! (kliknij)


© Parafia św. Mikołaja w Bochni 2016